Pabalstu vasarā nepārtrauc maksāt

Ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā beiguši devīto klasi, ģimenes valsts pabalsta izmaksu turpinās līdz 30. septembrim, un tā netiek pārtraukta vasaras mēnešos. Savukārt īpaša uzmanība jāpievērš to jauniešu vecākiem, kuri absolvējuši vidusskolu, raksta NRA.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas vecāks par 15 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, līdz 11. klasei ieskaitot, pabalsta izmaksu VSAA pārtrauc no 1. oktobra, bet, ja nākamajā mācību gadā bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, VSAA, pamatojoties uz elektroniski saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), turpinās izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

VSAA min piemēru: Anna šogad pabeidza 9. klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30. septembrim un jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Anna turpina mācīties vidusskolas 10. klasē, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Anna turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

Pēc vispārējās izglītības iestādes 12. klases absolvēšanas neatkarīgi no jaunieša vecuma pabalstu VSAA pārtrauc izmaksāt no 1. jūlija. Ja pēc 12. klases absolvēšanas jaunietis turpinās mācīties izglītības iestādē un nebūs sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķirs pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šeit var minēt piemēru: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12. klasi. Nākamajā mācību gadā plāno apgūt namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksās līdz 30. jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē, VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē. Savukārt ja bērns mācās ārvalstīs, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izziņa izsniegta, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Inga Paparde

Foto: Pexels