Starptautiskais transporta ministru forums notiks Latvijā

Rīgā 10. septembrī ieradīsies Ziemeļu un Baltijas valstu (NB 8  ) transporta ministri, lai pārrunātu transporta un loģistikas jautājumus.NB  8 divu dienu sanāksmes laikā notiks apaļā galda diskusijas par situāciju transporta nozarē ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, Trans-Eiropas transporta tīkliem u.c. jautājumiem. Plānots arī Rīgas Brīvostas apmeklējums un tiks parakstīta deklarācija par sadarbību gaisa satiksmes jomā un paziņojums Eiropas Komisijai par Tras-Eiropas transporta tīklu politikas pārskatu. Noslēdzot pasākumu, piektdien ir paredzēta preses konference, par kuru Satiksmes ministrija ziņos medijiem atsevišķi.

Rīgā viesosies Dānijas transporta ministrs Lars Barfoeds, Norvēģijas transporta un komunikāciju ministre Eva Hildruma, Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrs Juhans Parts, Somijas transporta ministre Anu Vehvilainena, Zviedrijas komunikāciju ministre Asa Torstensone, Islandes Transporta ministrijas valsts sekretārs Ragnhildurs Hjaltadotirs. Vēl piedalīsies Starptautiskā transporta foruma (ITP) ģenerālsekretārs Džeks Šorts un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta direktors Hose Palma Andres un citi.

Ārvalstu valdības pārstāvji Rīgā ieradīsies ceturtdien no rīta un lidostā viņus sagaidīs satiksmes ministrs Kaspars Gerhards.

Sagaidot delegācijas, starptautiskās lidostas „Rīga”, aviokompānijas „airBaltic” un „Latvijas Gaisa satiksmes” pārstāvji rādīs prezentāciju par aviācijas nozares attīstību Latvijā.

Avots: BNA Latvia

 • Latvija tautai

  Pieprasam nekavejoљu valdibas un prezidenta atkapљanos un Saeimas atlaiљanu.
  Aicinam visus piedalities procesos, kuri ir nepiecieљami, lai notiktu valdibas un Saeimas atlaiљana.
  Valdiba, prezidents, Saeima – tautas kalpi, kuriem ir jarupejas par Latvijas tautas labklajibu…
  Љodienas situacija:
  • Latvijas tauta grimst nabadziba, bernu, pensionari, invalidi dzivo bada;
  • Darbaspejigie laudis nestrada, jo nevar atrast darbu;
  • Tie, kuris strada, ir parslogoti, jo javeic ari atlaisto kolegu pienakumi;
  • Darba alga ir samazinatas lidz galejai robeћai;
  • Uznemeji zaude savu biznesu;
  • Izirst gimenes;
  • Lai pabarotu savus bernus jaunas meitenes klust par prostitutam del politiskajam prostitutam;
  • Tie, kuriem ir iespejas, brauc prom uz arzemem stradat nekvalificetus darbus, lai kaut kada veida sevi pabarotu;
  • Latvijas tauta tiek љkelta, dalot laudis pec valodas piederibas.
  Reali saraksts ir nebeidzams.
  Secinajums:
  Latvijas tautai nav labklajibas. Tas vienkarљi nav.
  Valdiba, prezidents, Saeima, jeb pracizak – ielasmeitas, nav tikuљi gala ar saviem tieљajiem pienakumiem.
  Izeja:
  Atlaist bez atlaiљanas pabalstiem. Saukt pie atbildibas cilvekus, kuri parkapuљi likumu. Ieslodzit vinus cietuma laboљanas darbu veikљanai. Visus ienemumus, kuri guti no nelikumigam finanљu mahinacijam, ieskaitit valsts kase.
  Pieprasam:
  Nekavejoљa valdibas un prezidenta atkapљanos, Saeimas atlaiљanu.
  Aicinam visus piedalities procesos, kuri ir nepiecieљami, lai notiktu valdibas un Saeimas atlaiљana.
  Papildus informacija
  Vai ir jega mainit љis prostirutas pret citam, jo turpinas laupit?
  Latvija jau sen ir zaudejusi savu neatkaribu, mes easm atkarigi no ES, SVF un citiem kreditoriem. ES nodroљinas mus ar pagaidu valdibu. Eiropas nauda tiks izlietota musu ekonomikas attistibai, kas ir izdevigi kreditoriem, jo bus no ka atdot paradus. Mainisim satversmi, izsledzot iespeju vadit valdibu tada veida, ka tas ir noticis un turpina notikt lidz pat љim bridim. Ieviesisim pilnigu atbildibu par pienemamajiem lemumiem.
  Tikai pastavoљas sistemas maina mums laus kvalitativi izmainit musu dzivi.
  Ka mums љis politiskas prostitutas nosutit atvalinajuma?
  Izmantojot desmitiem daћadu protesta akciju pieredzi, varam teikt tikai to, ka valdiba mums uzsplauj! Mes vinu kabata nelienam un labi.
  Ir pienacis laiks ielist „vinu” kabatas. Javerљas pie vinu tieљajiem darba devejiem. Musu tautu vini neuzskata par cilvekiem un darba devejiem, bet izkust ES ierednu priekљa.
  Vesrsisimies ar lugumu atlaist љos zaglus.
  Precizak:
  Vestules ES prezidentas ar lugumu palidzet Latvijas tautai atbrivoties no asinssucejiem parazitiem.
  Vestules desmitiem citam ES un sarptautiskajam organizacijam.
  Starptautiskas protesta akcijas.
  Protesta akcijas lidosta.
  Kas ir jadara?
  Pirmais solis: Ludzu arstajiet savu varsu, uzvardu, kontakttalruni un elektronisko e-pasta adresi (telefons un e-pasts netiek publicets).
  Nesedi silta virtuve, tas driz var vairs nebut!
  Piedalies!
  Mes parpludinasim ES funkcionarus ar savam vestulem par musu protestiem.
  Par musu starptautiskajam protesta akcijam uzzinas visa pasaule.
  Mes panaksim taisnigu tiesu visiem љiem necilvekiem.
  Pirms noversies, atceries, ka kadam ir salauzta dzive del ta, ka vinљ cinijas ari par to, lai TU dzivotu labak (13.janvaris), kads skreja simtiem kilometrus, lai tev palidzetu (oktobris), kads badojas, bet kadu citu jau atdzivina slimnica, lai tev butu darbs (decembris).
  Treљais zvans jau ir noskanejis, Jauns laiks. Varonu laiks.
  Ka var nosaukt personu, kura atnem garozinu maizes slimam bernam, un ieliek to sava kabata ar kartejo premiju? Vairs nav speta to izturet?
  Darbojies ar mums!

  Latvija tautai
  Kopa – varam !

 • Latvija tautai

  Требуем незамедлительной отставки правительства, президента и роспуск сейма.
  Призываем всех принять участие в процессах необходимых для отставки.
  Правительство, президент, сейм – слуги народа, призванные заботиться о благосостоянии Латвийского народа.
  Ситуация сегодня:
  ” Латвийский народ нищенствует, дети, пенсионеры, инвалиды голодают;
  ” Работоспособное население не работает, так как не может найти работы;
  ” Те, кто работают, перегружены, так как выполняют обязанности своих сокращенных коллег;
  ” Зарплаты снижены до пределов;
  ” Предприниматели лишаются дела;
  ” Разрушаются семьи;
  ” Из-за политических проституток, проститутками становятся молодые девочки, чтобы прокормить своих детей;
  ” Те, кто могут, уезжают, работать неквалифицированными работниками, чтобы хоть как-то прокормиться;
  ” Латвийский народ раздирают противоречиями, деля на языковые лагеря.
  Список практически бесконечен.
  Вывод:
  Благосостояние латвийского народа – отсутствует. Его просто нет.
  Правительство, президент, сейм или наиболее правильно политические бляди – не справились со своими прямыми обязанностями.
  Выход:
  Уволить без выходного пособия. Призвать к ответу, лиц нарушивших закон. Посадить их в тюрьму на исправительные работы, доходы, полученные от незаконных финансовых махинаций вернуть обратно в казну.
  Требуем:
  Незамедлительной отставки правительства, президента и роспуск сейма.
  Призываем всех принять участие в процессах необходимых для отставки.
  Дополнительная информация
  Смысл менять этих блядей на новых, будут грабить снова?
  Латвия давно потеряла свою независимость, мы зависим от ЕС от МВФ и от других кредиторов. Временным правительством нас обеспечит ЕС. Европейские деньги пойдут на развитие нашей экономики, это выгодно кредиторам, будет, чем отдавать долг. Изменим конституцию, исключим любую возможность управлять страной, как управлялось и управляется сегодня. Введем уголовную ответственность за принимаемые решения.
  Только при смене системы возможны, качественные изменения в нашей с вами жизни.
  Как нам отправит в отставку этих политических проституток?
  Пользуясь опытом десятков различных протестных акций, можно сказать, только, то, что плевать правительство хотело на все крики народа, в карман к ним не лезем и хорошо.
  Пришло время залезть в “их” карман. Надо обратиться к их прямым работодателям, нас народ, за людей и работодателей они не держат, но лебезят перед ЕС чиновниками.
  Обратимся с просьбами снять этих воров.
  Подробнее:
  Письма президенту ЕС с просьбой помочь латвийскому народу избавиться от кровососущих нахлебников.
  В десятки других ЕС и международных организаций.
  Международные акции протеста.
  Акции протеста в аэропорту.
  Акции протеста у посольств.
  Что нужно сделать?
  Первый шаг: Пожалуйста, оставьте ваше имя, фамилию, контактный телефон и электронную почту (телефон и почта не публикуется).
  Не отсиживайся на теплой кухне, её скоро может не быть!
  Действуй!
  Мы завалим чиновников ЕС нашими письмами о наших протестах.
  О наших международных протестных акциях узнает весь мир.
  Мы добьёмся справедливого наказания для этих нелюдей.
  Прежде чем отмахнуться, вспомни, что кому-то сломали судьбу за то что они боролись и за то чтобы ты лучше жил (13 января), кто-то бежал сотни километров (октябрь) чтобы тебе помогли, кто то голодает а кого-то уже откачивают в больнице (декабрь), чтобы у тебя была работа.
  3ий звонок уже прозвенел новое время, время героев.
  Как можно назвать лицо забирающие крошки хлеба у больного ребёнка и кладёт себе в карман с очередной премией? Нет сил, терпеть?
  Действуй с нами!

  Латвия народу
  Вместе – можем!

 • habeEnape

  Алексей Навальный – спаситель отечества в своих корыстных интересах. Мы все должны быть признательны ему за еще одну новинку политтехнологов, чтобы одурманить русский народ. Пока он активно борется за права отдельных крупных холдингов, отрабатывая «заказ» на мочилово конкурентов, ему старательно создают образ правдорубца и защитника простого народа.
  Спасибо. Но как-то не верится, что борцы за народное счастье катаются на Инфинити, мало в чем себе отказывают и живут в Штатах по несколько месяцев. Еще несколько лет назад Навальный был в числе лидеров националистических «Русских маршей», занимался выборами в СПС, работал помощником губернатора, а теперь вдруг превратился в светоч демократии и сопротивлении режиму.
  Хватит уже провокаций и удочек – не важно, от кого – ЦРУ, Кремль или еще кого-нибудь. Ясно одно – Навальный, как и многочисленные его предшественники, просто играет с публикой в своих (и не только) интересах. Главная задача – занять места тех, кого он называет жуликами.
  Ознакомьтесь с материалами об Алексее Навальном:
  Алексей Навальный
  Навальный
  Навальный
  Навальный
  Алексей Навальный
  Навальный
  Алексей Навальный

 • Appastesela

  Būtiskākais nosargāšana kompensācijās tas ir apkurespublisko no jutīga sauļoties,velēnu ,iemesls var kalpot arī atmosfēras frontes un vairāk.