par mums

EKONOMIKA.LV ir ziņu portāls, kas veidots ar mērķi nodrošināt profesionāļiem un interesentiem brīvi pieejamu, ērti lietojamu un noderīgu interneta mediju, kas savu uzmanību koncentrē uz Latvijas un pasaules aktualitātēm ekonomikas jomā.

EKONOMIKA.LV noderēs tiem, kas vēlas būt lietas kursā par jaunumiem ekonomikas jomā un kas nevēlas tērēt savu laiku, lai atlasītu aktuālo informāciju vispārīgajos medijos.

EKONOMIKA.LV piedāvā iepazīties ar jaunumiem makroekonomikas jomā, finanšu tirgus rādītājiem un aktualitātēm banku sektorā, ražošanas un tirdzniecības ziņām Latvijā un Pasaulē, kā arī citas ekonomikas pamatdisciplīnas skarošiem jautājumiem. Papildus tam, lai portāla saturu padarītu profesionālāku, EKONOMIKA.LV publicē nozaru speciālistu viedokļus, komentārus, piemēram, par makroekonomikas rādītājiem valstī.

EKONOMIKA.LV vienlaikus veidots kā projekts, lai atbildētu uz iedzīvotāju vēlmēm un interesēm, kas saistās ar dažādiem ekonomikas problēmjautājumiem, kā arī izglītotu sabiedrību šajās jomās.

© Visas autortiesības pieder publikāciju autoriem.

Par portāla saturu atbild “Latvijas Žurnālistikas centrs”, reģ. nr. 40008244310
Tālrunis: 26901441 / e-pasts saziņai: info@lzc.lv / www.lzc.lv

Reklāmas izvietošanas iespējas skatiet: www.nmg.lv
Tālrunis: 26838384 / e-pasts saziņai: nmg@nmg.lv

Ar Ekonomika.lv redakciju iespējams sazināties:  info@ekonomika.lv

Reklāma: reklama@ekonomika.lv

Reklāmas izcenojumi: http://www.ekonomika.lv/files/EKONOMIKA-LV-REKLAMA.pdf

Visi reklāmas baneri portālā tiek eksponēti rotācijas kārtībā (līdz 8 baneriem uz 1 vietu).