Gaidāmas būtiskas pārbīdes veselības birokrātijā

Veselības ministrija plāno veikt piecu savā padotībā esošo iestāžu reorganizāciju. Veselības inspekcija vairs neveiks veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli. Šie pienākumi tiks uzticēti Nacionālajam veselības dienestam. Savukārt Valsts sporta medicīnas centrs vispār tiks likvidēts, tā vietā izveidojot Antidopinga biroju, raksta NRA.lv.

Veselības ministrija skaidro reorganizācijas gaitā plānoto: valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību veselības nozarē un līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veiks viena iestāde – Nacionālais veselības dienests, kas ir arī atbildīgs par šo līgumu slēgšanu. Savukārt Veselības inspekcija pārņems atlīdzības prasījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par atlīdzības izmaksām iedzīvotājiem no Ārstniecības riska fonda. Atlīdzības izmaksu atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam nodrošinās Nacionālais veselības dienests.

Slimību profilakses un kontroles centram no Nacionālā veselības dienesta plānots nodot klīnisko vadlīniju izvērtēšanas un reģistrēšanas funkcijas, ņemot vērā, ka ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumi ir cieši saistīti ar ārstniecībā izmantojamām klīniskajām vadlīnijām, klīniskiem algoritmiem, klīniskiem ceļiem un indikatoriem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu metodiskā atbalsta funkciju.

Savukārt ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un izvērtēšanu, kā arī ārstniecībā lietojamo zāļu un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanas funkcijas paredzēts nodot Zāļu valsts aģentūrai, jo šī iestāde jau veic zāļu un medicīnisko ierīču novērtēšanu un apstiprināšanu. «Lietderīgāk un efektīvāk šo funkciju īstenošanu ir koncentrēt vienā iestādē,» norāda Veselības ministrijas speciālists Oskars Šneiders. Paredzēts likvidēt Valsts sporta medicīnas centru, uz tā bāzes izveidojot Latvijas Antidopinga biroju, kas turpmāk būs atbildīgs par dopinga kontroles un ierobežošanas jautājumiem, bet Valsts sporta medicīnas centra īstenotās veselības aprūpes funkcijas tiks nodotas Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai. Šis centrs pašlaik veic padziļinātās profilaktiskās pārbaudes mazajiem sportistiem, sporta skolu audzēkņiem. Kā turpmāk noritēs šīs pārbaudes, pagaidām vēl nav zināms. Reorganizāciju paredzēts veikt no šā gada 1. jūlija.

Inga Paparde

Foto: Pixabay