VK: Risks par 20 miljonu eiro efektīvu izlietošanu braukšanas maksas atvieglojumiem nesamazinās

Pirms diviem gadiem ieplānotā elektroniskās identifikācijas sistēma braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem reģionālajos maršrutos, kurai būtu jāsāk darboties jau 2021. gada janvārī, var ievērojami aizkavēties, brīdinājusi Valsts kontrole (VK).

Šāds scenārijs nākotnē nedos plānoto sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu. Valsts kontroles veiktajā Satiksmes ministrijas finanšu revīzijā par 2018. gadu šī projekta virzībā konstatētas būtiskas un visaptverošas neatbilstības – informācijas sistēma nav izveidota, tam nepieciešamais finansējums nav pamatoti noteikts, un Satiksmes ministrija nav pievērsusi pietiekamu vērību šī projekta pārraudzībai un kontrolei.

Latvijā sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesības saņemt vairākām pasažieru kategorijām visos 1059 reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos un 11 vilcienu maršrutos. Lai kompensētu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistītos zaudējumus, valsts ik gadu no valsts budžeta līdzekļiem tērē vismaz 20 milj. eiro.

Ar mērķi mazināt krāpšanās riskus braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaitē un nodrošināt pamatotu budžeta līdzekļu izlietojumu, Ministru kabinets 2017. gadā uzdeva Autotransporta direkcijai līdz 2021.gada 1.janvārim izveidot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites valsts informācijas sistēmu un noteikt braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas risinājumu. Izveidojot un ieviešot šādu uzskaites sistēmu, tiks ieekonomēti valsts budžeta līdzekļi, mazināta ēnu ekonomika un nodrošināta precīza uzskaite, jo informācijas sistēma nodrošinās precīzu elektronisku braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikāciju un veikto braucienu uzskaiti.

Braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmas izveides kavēšanās saistāma ar ilgstošu normatīvās bāzes saskaņošanu, lai radītu tiesisku pamatu informācijas sistēmas izveidošanai un izmantošanai. Iebildumi par to bijuši Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijai.

Satiksmes ministrijas faktiskā uzraudzība pār Autotransporta direkcijas darbības rezultātiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites sistēmas ieviešanā, kā arī – ar to sasniegšanu saistīto šķēršļu mazināšanā arī nav bijusi pietiekama.

Valsts kontrolei radās šaubas par to, ka ir ticami noteikts informācijas sistēmas izveidošanai nepieciešamā finansējuma apjoms, kā arī par Satiksmes ministrijas pietiekamo uzraudzību pār līdzekļu izlietojumu šīs informācijas sistēmas izveidei.

Noslēdzot revīziju, Valsts kontrole iesaka Satiksmes ministrijai veikt pasākumus informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas pārraudzības uzlabošanai, piemērojot projektu vadības labo praksi un vadlīnijas. Tāpat Satiksmes ministrijai ieteikts apzināt ticamu nepieciešamā finansējuma apjomu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites valsts informācijas sistēmas izveidei un sekot līdzi tā izlietojumam. Jau šobrīd Satiksmes ministrijas grāmatvedības uzskaitē nav izsekojams finanšu līdzekļu atlikums 2018. gadā 143 tūkst. eiro apmērā, kas paredzēts šīs uzskaites sistēmas izveidei.