Daudze: dalībvalstīm jāspēj vienoties par kopīgu ES nākotnes vīziju

Eiropas Savienība (ES) patlaban saskaras ar lielākajiem izaicinājumiem savas pastāvēšanas vēsturē. Taču šajos apstākļos, balstoties uz kopīgi sasniegto, mums ir jāspēj panākt vienotu vīziju par Eiropas nākotni. Lai arī par to neapšaubāmi ir nepieciešamas debates, mums vienlaikus vienmēr ir jāpatur prātā ES pamatideja. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze, Itālijas parlamentā uzrunājot ES dalībvalstu parlamentu vadītājus.

Saeimas priekšsēdētājas biedrs šajās dienās uzturas darba vizītē Itālijas galvaspilsētā Romā, kur piedalās ES valstu parlamentu priekšsēdētāju ārkārtas konferencē. Tā veltīta Romas līguma parakstīšanas 60.gadadienai, un diskusiju galvenais temats ir aktuālā situācija ES un Eiropas nākotne.

“Tuvojoties Romas līguma gadadienai, dalībvalstīm ir jāapvieno spēki, lai konsolidētu Eiropas Savienību. Neraugoties uz daudzajiem izaicinājumiem, mums ir jābūt vienotiem. Lai arī bieži dzirdam argumentus, ka Brexit ietekme uz Eiropas Savienības nākotni būs milzīga un neparedzama, Apvienotās Karalistes lēmums drīzāk ir modinātājzvans visām dalībvalstīm,” debatēs sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedrs.

60 miera gadi Eiropā ir liels panākums, uzsvēra G.Daudze. Taču ES projektam ir vēl kāda nozīmīga pievienotā vērtība. Dzelzs priekškara krišana ļāva Austrumeiropas valstīm, ejot eirointegrācijas ceļu, atkal kļūt par demokrātiskās Eiropas daļu.

Saeimas priekšsēdētājas biedrs aicināja ES institūcijas un nacionālos parlamentus koncentrēties uz Eiropas vērtību aizstāvību, drošību un iedzīvotāju labklājību, kas izriet no ekonomiskās attīstības un dzīves līmeņa izlīdzināšanas starp ES valstīm, sacīja G.Daudze. Mums ir jāpaaugstina konkurētspēja un jāpalielina nodarbinātība, tādējādi atgriežoties pie ekonomiskās izaugsmes. Vienlaikus nepieciešams mazināt sociālo nevienlīdzību, nabadzību un sociālo izstumtību. Šie ir galvenie priekšnoteikumi, lai valdības un institūcijas atgūtu Eiropas pilsoņu uzticību, uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedrs.

ES valstu parlamentu priekšsēdētāju konferences par aktuālajiem savienības un dalībvalstu jautājumiem notiek jau kopš 1963.gada.

Romas līgumu 1957.gada 25.martā parakstīja sešas Eiropas valstis, nodibinot Eiropas Ekonomisko kopienu. Līgums paredzēja izveidot vienotu preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla tirgu, tā liekot pamatu mūsdienu ES un stiprinot mieru, demokrātiju un labklājību Eiropā.

Foto: Saeimas kanceleja