Pensijas kapitāls turpina un turpinās augt, īslaicīgs ienesīguma kritums nenozīmē, ka nākotnes pensija samazināsies. Tā pieaugs. Šāda, īsumā,...

2009. gads bija labu iespēju gads gan investoriem, kuri bija ieguldījuši akciju tirgos, gan parāda vērtspapīru tirgus dalībniekiem. Labas iespējas nopelnīt bija arī Latvijas latu parāda vērtspapīru un termiņnoguldījumu tirgū. Tik cieši kā vēl nekad gan vietējie, gan ārvalstu investori bija pievērsuši uzmanību Latvijas valdības darbam budžeta deficīta...