Politiķi: vispirms jāsakārto valsts, tad pieaugs dzimstība

Naudas ieguldīšana bērnos nozīmē investīcijas valsts nākotnē, pierāda Igaunija. Par kaimiņvalsts atbildīgo sociālo politiku un tās rezultātiem, panākot pozitīvu dabisko ataudzi, plašāk stāstījām vakar. Arī Latvija šogad sākusi izmaksāt piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta, bet ar to acīm redzami nepietiek. Kā Latvijā panākt pozitīvus rezultātus demogrāfijas uzlabošanai?