Nākamgad pieaugs izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs

Ņemot vērā, ka minimālā mēneša darba alga 2018. gadā tiks paaugstināta līdz 430 eiro, no 2018. gada 1. janvāra un turpmākajos trīs gados pakāpeniski pieaugs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem un pilngadīgām personām, kuras turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā. Paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.

Valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs 2017. gadā bērniem līdz 7 gadu vecumam ik mēnesi ir 95 eiro, bērniem pēc 7 gadu vecuma – 114 eiro, taču no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gadam paredzēts pakāpenisks valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēra pieaugums:

2018. gadā paredzēts, ka bērnam līdz 7 gadu vecumam tie būs 98,90 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai – 118,25 eiro ik mēnesi.

2019. gadā bērnam līdz 7 gadu vecumam – 103,20 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai – 122,55 eiro ik mēnesi.

2020. gadā bērnam līdz 7 gadu vecumam – 107,50 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai – 129 eiro ik mēnesi.

Kā zināms, 2017. gada 1. septembrī spēkā stājas Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izstrādātās izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā, kas turpmāk paredz uzturlīdzekļus izmaksāt līdz 21 gadu vecumam līdzšinējo 18 gadu vietā, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.

Papildus Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGFA ir veikusi virkni grozījumus, lai vienkāršotu un uzlabotu uzturlīdzekļu saņemšanu, kas veicinās atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos un motivēs vecākus pildīt ar likumu noteikto pienākumu – nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem.

No 2017. gada 1. aprīļa uzturlīdzekļus minimālajā apmērā iespējams saņemt administratīvā procesa ietvaros: uzturlīdzekļu saņemšanas process saīsināts no 9 uz 3 mēnešiem; lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai nav jāvēršas tiesā (par 83,3% samazinājies tiesā iesniegto prasības pieteikumu skaits par uzturlīdzekļu piedziņu).

Foto:Pexels/https://pixabay.com/en/users/Pexels-2286921//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/