Laukos trūkst veterinārārstu

Pēdējos gados Latvijā arvien samazinās sertificēto veterinārārstu skaits. Speciālistu trūkums īpaši jūtams laukos, jo pēc studiju beigšanas jaunie speciālisti priekšroku dod pilsētām un labprātāk ārstē mazos dzīvniekus. Veterinārārstu biedrībā uzsver – ja nekas netiks darīts, lai situāciju mainītu, pēc vairākiem gadiem šo speciālistu laukos vairs nebūs.