Latvijas izglītības sistēma pārmaiņu priekšā

No 25. septembra līdz pat 1. februārim sabiedriskajai apspriešanai nodots jaunais – kompetenču pieejā balstītais izglītības saturs, kas būtiski mainīs izglītības lomu! “Veiksmīgas izglītības reformas pamatā ir visu iesaistīto pušu iekļaušanās tajā,” – tā intervijā Panorāmai saka Kembridžas Universitātes Vērtēšanas centra pētniecības vadītājs Tims Outss. Un bieži par zemu prioritāšu sarakstā ir vērtēšanas sistēma, jo tā ir nevis formāla atskaitīšanās par apgūto, bet gan ļoti būtisks mācīšanās procesa elements.