Kompetenču izglītība – arī vidusskolās

No nākamā gada septembra visās skolās sāks ieviest kompetencēs balstītu mācību saturu. Pamatizglītības standarts valdībā ir apstiprināts, un tuvākajā laikā saskaņošanai plānots virzīt arī izmaiņas vidusskolu mācību saturā. Paredzēts, ka turpmāk vidusskolēni izvēlēsies kādu no skolas piedāvātajiem priekšmetiem, kurus apgūs padziļināti.