Laikā, kad uzņēmumiem jāsaskaras dažādiem izaicinājumiem, arvien svarīgāka kļūst tirgus izpēte. Tā ir iespēja uzzināt, kā mainījušās...

Veiksmīga mārketinga pamats ir tirgus pētījums, ar kura palīdzību iespējams noskaidrot produkta un pakalpojuma pieprasījumu, klientu attieksmi,...

Laikā, kad vairums uzņēmumu ir gatavi atsākt darbu pēc ilgstošas dīkstāves, ļoti būtisks ir tirgus pētījums. Kā norāda Sabiedriskās domas...

Ikviena uzņēmuma interesēs ir attīstīties pēc iespējas straujāk un efektīvāk, taču, lai zinātu, kurā virzienā iet, nepieciešams veikt tirgus...

Produktu virzīšana nereti vien ir liels izaicinājums, jo saistībā ar to nepārtraukti nākas atbildēt uz vairākiem jautājumiem, proti, kādi produkti...

Šajā laikā, kad liela daļa uzņēmumu ir spiesti pielāgoties attālinātajai komunikācijai ar klientiem un pārorientēties, arvien svarīgāka kļūst...

Tirgus jēdziens ir ļoti nozīmīgs arī mārketinga jomā, taču bieži vien uzņēmuma mārketinga līmenis neatbilst pieņemtajām prasībām un tas...

Ikviena uzņēmuma interesēs ir tas, lai uzņēmuma zīmols būtu atšķirīgs un unikāls, jo tas padarīs to redzamu noteiktajā biznesa nišā, tāpēc...

Ikvienam uzņēmumam svarīgi ir jautājumi par patērētāju uzvedību – klientu analīze ir jebkura biznesa plāna neatņemama sastāvdaļa. Kā norāda...

Ikvienam uzņēmumam ik pa laikam ir nepieciešams izvērtēt organizācijas priekšrocības, vājās puses, iespējas izaugsmei un apdraudējumu esošajai...