SDTIC: Tirgus izpēte – pamatelements produktu un pakalpojumu stratēģijas veidošanai

Covid-19 izraisītā krīze ir veicinājusi vairākas izmaiņas uzņēmumu darbībā – lielāka uzmanība pievērsta attālinātajai komunikācijai ar klientiem, konkurentu darbībai, patērētāju paradumu maiņai un to jaunajām prioritātēm. Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centra (SDTIC) vadītājs Alberts Jodis uzsver – uzņēmējiem ir svarīgi pielāgoties esošajiem apstākļiem un, ja nepieciešams, mainīt savu uzvedības modeli, tieši tāpēc šobrīd īpaši aktuāla ir tirgus izpēte.

Pēc viņa teiktā, tirgus izpēte palīdz uzņēmumiem apkopot un analizēt informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem, klientiem un konkurentiem, tādējādi veidojot informācijas bāzi, uz kuras pamata pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus uzņēmuma attīstībai.

A. Jodis norāda, ka tirgus attīstību arvien vairāk nosaka konkurence, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir īpaši svarīgi zināt un izprast savu patērētāju izvēles.

“Tirgus izpēte var palīdzēt sasniegt augstu klientu apmierinātības līmeni un attīstīt biznesu. Tirgus izpēte sniedz vērtīgu informāciju par tirgiem, klientiem un jūsu pašu produktiem. Tirgus izpēte palīdz noteikt, ko klienti vēlas un ko no jums sagaida. Šīs zināšanas ir pamats tādu produktu vai pakalpojumu projektēšanai, kas faktiski atbilst klientu vēlmēm un tādējādi var izdzīvot attiecīgajos mērķa tirgos. Izprotot klientu vajadzības un pārzinot mērķa tirgus, uzņēmumi var arī prognozēt savu produkciju un pārdošanu un attiecīgi to plānot. Turklāt tirgus izpēte sniedz vērtīgus datus par visiem tirgus dalībniekiem, ieskaitot konkurenci. Un tie, kas zina savus konkurentus, var attiecīgi reaģēt arī uz savu produktu un tirgus stratēģiju. Uzņēmējiem šajā laikā vēl vairāk ir jāmijiedarbojas ar saviem klientiem, kā arī konkurentiem. Ja jūs necentīsieties vadīt situāciju, tad situācija vadīs jūs,” uzsver norāda A. Jodis.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs ir inovatīva pētījumu aģentūra, kas orientējas uz regulāru sabiedrības viedokļu un sabiedriskās domas apzināšanu un dažādu tirgus sektoru izpēti.

SDTIC ir pieredze vairākos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, zīmolu novērtēšanā, darbinieku apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē u.c.

Plašāka informācija par SDTIC pakalpojumiem un pieteikuma forma šeit: http://pieteikums.lv/tirgusizpete  vai https://petijumi.lv/

Publicitātes materiāls