Covid-19 izraisītā krīze ir veicinājusi vairākas izmaiņas uzņēmumu darbībā – lielāka uzmanība pievērsta attālinātajai komunikācijai ar...

Zīmoli ir tie, kas veicina biznesa izaugsmi, rentabilitāti un klientu lojalitāti, kā arī ļauj uzņēmumiem atšķirties no konkurentiem. Lai noskaidrotu...

Laikā, kad uzņēmumiem jāsaskaras dažādiem izaicinājumiem, arvien svarīgāka kļūst tirgus izpēte. Tā ir iespēja uzzināt, kā mainījušās...

Tirgus pētījumi ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā, sniedzot padziļinātas zināšanas par tirgu, kurā uzņēmums darbojas un piedāvā savus...

Veiksmīga mārketinga pamats ir tirgus pētījums, ar kura palīdzību iespējams noskaidrot produkta un pakalpojuma pieprasījumu, klientu attieksmi,...

Ikviena uzņēmuma interesēs ir attīstīties pēc iespējas straujāk un efektīvāk, taču, lai zinātu, kurā virzienā iet, nepieciešams veikt tirgus...

Šajā laikā, kad liela daļa uzņēmumu ir spiesti pielāgoties attālinātajai komunikācijai ar klientiem un pārorientēties, arvien svarīgāka kļūst...

Tirgus jēdziens ir ļoti nozīmīgs arī mārketinga jomā, taču bieži vien uzņēmuma mārketinga līmenis neatbilst pieņemtajām prasībām un tas...

Ikviena uzņēmuma interesēs ir tas, lai uzņēmuma zīmols būtu atšķirīgs un unikāls, jo tas padarīs to redzamu noteiktajā biznesa nišā, tāpēc...

Veiksmīga ražošanas organizācija ir tikai daļa no uzņēmuma konkurētspēju noteicošiem faktoriem – liela nozīme ir arī tam, vai produkts būs...