Attālinātā darba laikmetā īpašu nozīmi ieguvuši darbinieku apmierinātības pētījumi

Pēdējo gadu laikā ir mainījies ne tikai darba tirgus, bet arī veids, kā strādājam. Sabiedriskās domas un izpētes centra (SDTIC) vadītājs Alberts Jodis uzsver, ka šajā laikā plaši izplatījies attālinātais darbs un pandēmijai sākoties, to ieviesa pat tie uzņēmumi, kas iepriekš bija kategoriski pret darbinieku strādāšanu no mājām, uzskatot, ka tādā veidā grūti nodrošināt komunikāciju ar darbiniekiem. Vienlaikus daudzus darba devējus uztrauc tas, vai attālinātais darbs spēj nodrošināt efektivitāti un produktivitāti, piemērotu vidi, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tāpat pastāv bažas par darbinieku apmierinātību ar darbu.

“Pandēmija ir mainījusi darba vidi un struktūru – liela daļa darbinieku šobrīd strādā attālināti un skaidrs, ka šāds modelis ir ienācis uz palikšanu. Darba devējiem gan tas nozīmē papildus darbu, proti, viņiem jāvada gan tos cilvēkus, kuri strādā uz vietas, gan tos, kuri darbu veic attālināti. Turklāt, svarīgi neaizmirst arī par darbinieku labsajūtu un emocionālo labklājību,” uzsver A. Jodis.

Viņš norāda, ka šajā laikā īpaši daudz uzņēmumu izvēlas veikt darbinieku apmierinātību ar darbu pētījumus, turpinot, ka darba devēja neinteresēšanās par darbinieku darba apstākļiem mājās vai nepalīdzēšana darbiniekiem ļoti bieži noved pie darbinieku sūdzībām, kas ietekmē to darba kvalitāti un produktivitāti.

“Pateicoties darbinieku darba apmierinātības pētījuma rezultātiem, darba devējiem ir iespēja izprast būtiskākās uzņēmuma vidi skarošās problēmas un izplānot jēgpilnas pārmaiņas uzņēmumā,” uzsver A. Jodis.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs ir inovatīva pētījumu aģentūra, kas orientējas uz regulāru sabiedrības viedokļu un sabiedriskās domas apzināšanu un dažādu tirgus sektoru izpēti. Tās mērķis ir nodrošināt klientus ar atbildēm uz viņiem interesējošiem jautājumiem – gan par vispārēju sabiedrības viedokli, gan konkrētām tirgus nozarēm un problēmām.

SDTIC ir pieredze vairākos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, zīmolu novērtēšanā, darbinieku ar darbu apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē u.c.

Plašāka informācija par SDTIC pakalpojumiem un pieteikuma forma šeit: http://pieteikums.lv/tirgusizpete vai http://petijumi.lv/