SDTIC: Darbinieku apmierinātības jautājumam pievērš arvien lielāku uzmanību

Darbinieku apmierinātība visos laikos ir būtisks jebkura uzņēmuma vai organizācijas aspekts. Kad darbinieki ir apmierināti ar vadību un darba kultūru, viņi pieliek visas pūles, lai uzņēmums būtu veiksmīgs. Līdz ar to arvien vairāk uzņēmumu izvēlas veikt darbinieku apmierinātības pētījumu, lai noskaidrotu, vai darbinieki ir apmierināti ar darba vidi, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami un kā motivēt darbiniekus pielikt roku uzņēmuma attīstībai. Īpaši jautājums par darbinieku apmierinātību aktualizējis šobrīd, kad vairums strādā attālināti un spiesti savu darbu organizēt paši.

Sabiedriskās domas un izpētes centra (SDTIC) vadītājs Alberts Jodis uzsver, ka galvenie darbinieku neapmierinātības iemesli joprojām ir zemas algas, karjeras izaugsmes trūkums, slikta vadība, sliktas attiecības ar kolēģiem un vadītājiem, kā arī atzinības trūkumus.

“Šobrīd arvien vairāk uzņēmumu vadītāji pievērš uzmanību darbinieku labsajūtai, jo viņi apjauš, ka, lai uzņēmums varētu veiksmīgi attīstīties, ir svarīgi ne tikai noskaidrot, kā darbinieki jūtas savā darba vidē, bet arī pateicoties apmierinātības pētījuma rezultātiem, izprast būtiskākās uzņēmumā vidi skarošās problēmas un izplānot jēgpilnas pārmaiņas uzņēmumā,” uzsver A. Jodis.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs ir inovatīva pētījumu aģentūra, kas orientējas uz regulāru sabiedrības viedokļu un sabiedriskās domas apzināšanu un dažādu tirgus sektoru izpēti. Tās mērķis ir nodrošināt klientus ar atbildēm uz viņiem interesējošiem jautājumiem – gan par vispārēju sabiedrības viedokli, gan konkrētām tirgus nozarēm un problēmām.

SDTIC, aicinot darbiniekus nosaukt svarīgākos motivācijas faktorus, izskanējuši vairāki, tostarp vairums norādījuši uz vēlmi pēc vajadzības justies brīvi savā darbā vietā un veidot pašam sava darba grafiku. Kā svarīgs punkts nosaukts arī interesants un aizraujošs darbs, sev tuvs organizācijas stils un veids, savstarpēja uzticība, izaugsmes iespējas un dinamiska darba vide. Svarīgs aspekts bijis arī atalgojums un iespējas iegūt dažādus labumus, piemēram, apmeklēt izglītojošus seminārus.

SDTIC ir pieredze vairākos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, zīmolu novērtēšanā, darbinieku apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē u.c.

Plašāka informācija par SDTIC pakalpojumiem un pieteikuma forma šeit: http://pieteikums.lv/tirgusizpete vai http://petijumi.lv/