Latvija sākusi spert pirmos soļus pretī 5G mobilajiem sakariem

Latvijā strauju popularitātes vilni turpina baudīt ceturtās paaudzes jeb 4G sakari, kuru ieviešana joprojām turpinās visā Latvijas teritorijā.

Uzņēmumi un atbildīgās institūcijas gan Latvijā, gan pasaulē sākušas spert pirmos nopietnos soļus nākamās – piektās paaudzes jeb 5G attīstībā, norāda VAS Elektroniskie sakari, kas ir atbildīga par radiofrekvenču piešķiršanu un uzraudzību, un sākusi darbu pie frekvenču joslu apzināšanas 5G mobilo sakaru vajadzībām. Vienotu 5G tīklu Eiropā paredzēts ieviest līdz 2020. gadam.

Tā kā nākamās paaudzes mobilo sakaru ieviešana ir jāsaskaņo gan ar kaimiņvalstīm, gan Eiropas līmenī, Elektronisko sakaru speciālisti regulāri piedalās starptautiskās darba grupās par 5G ātrgaitas mobilā interneta ieviešanas jautājumiem, kā arī plāno 5G frekvenču joslu iespējamo iedalījumu nākamajiem gadiem. Atsevišķi nozares giganti jau ir sākuši 5G tehnoloģiju izstrādi, piemēram, uzņēmums Nokia Networks šī gada aprīlī Ņujorkā pirmo reizi demonstrēja savas jaunākās tehnoloģijas spējas – 5G spēj sasniegt līdz pat 10Gb lielu lejupielādes ātrumu sekundē.

Jau zināms, ka Eiropas Savienība piešķīrusi 50 miljonus eiro piektās paaudzes mobilo sakaru tīkla standartu izstrādei un jaunās paaudzes vienoto tīklu Eiropā paredzēts ieviest līdz 2020. gadam. Tiek piedāvāts izstrādāt unificētus 5G tīkla standartus. Piektās paaudzes mobilo sakaru tīklam plānots izmantot frekvences 700 MHz joslā, 3,5 GHz diapazonā, kā arī joslas virs 6 GHz. Šīs joslas šobrīd pārsvarā izmanto citi dienesti, piemēram, nelielie interneta pakalpojumu sniedzēji, satelītu dienesti u.c. Kā stāsta Elektronisko sakaru radio frekvenču plānošanas nodaļas vecākais eksperts Ainārs Zandersons, Latvijā ir pozitīva pieredze ar 800 MHz frekvenču joslas atbrīvošanu no televīzijas apraides un nodošanu 4G mobilajiem sakariem. Šis process noslēdzās 2015. gada vidū. Arī 5G paredzētā 700 MHz josla Latvijā pašlaik tiek izmantota zemes televīzijas apraidei.

Kā norāda Zandersons, 700 MHz joslas izmantošanai mobiliem sakariem, līdzīgi kā tas bija ar 800 MHz joslu, tā ir jāatbrīvo no televīzijas izplatīšanas. Lai izmaiņas neatstātu negatīvu iespaidu uz televīzijas programmu skaitu, būs nepieciešama televīzijas frekvenču pārplānošana un modernākas apraides sistēmas DVB-T2 izmantošana raidošajos tīklos. Latvijā šo izmaiņu plānošanai būs jāņem vērā, ka līdz 2022. gadam frekvenču lietošanas tiesības ir piešķirtas SIA Lattelecom televīzijas apraidei.

Jau novembrī Šveicē norisināsies Pasaules Radiosakaru konference (World Communication conference WRC-15), kuras laikā pasaules valstu nozares speciālisti lems arī par papildus frekvenču joslu nodošanas iespējām 5G mobilajiem sakariem. Kā pilnvarotie Latvijas pārstāvji šajā konferencē vesela mēneša garumā piedalīsies arī VAS Elektroniskie sakari eksperti.