Rudenī tiks izsolīts SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

Jūrmalas pašvaldībai piederošās privatizējamās SIA „Jūrmalas namsaimnieks” kapitāla daļu izsole notiks 30. septembrī, – šonedēļ nolēma privatizējamās SIA „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisija.

Pašvaldībai piederošās 100 % kapitāla daļas tiks pārdotas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi. Pirmās izsoles sākumcena ir vienāda ar kapitāla daļu paketes novērtēto nosacīto cenu – 2 959 461 eiro; izsoles solis – 20 000 eiro. Pretendenti izsolei varēs pieteikties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 līdz 23. septembrim pēc paziņojuma par izsoli publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Patlaban „Jūrmalas namsaimnieks” pārvalda un apsaimnieko 385 pašvaldības valdījumā esošās dzīvojamās mājas. Pašvaldība turpinās pildīt savu funkciju un uzraudzīt namu pārvaldīšanu arī pēc „Jūrmalas namsaimnieka” privatizācijas un pārraudzīs, lai nesamazinātos apsaimniekošanas kvalitāte un nenotiktu nepamatots cenu kāpums. Dzīvokļu īpašnieki, kuru namu apsaimniekošanu patlaban veic „Jūrmalas namsaimnieks”, faktiski nejutīs šo īpašnieka maiņu, jo noslēgto apsaimniekošanas līgumu darbība turpināsies arī pēc privatizācijas.

Lai nodrošinātu namu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti, pašvaldība privatizācijas pretendentiem ir izvirzījusi noteiktas prasības gan attiecībā uz iepriekšējo pieredzi dzīvojamo māju apsaimniekošanā, gan uz tā finansiālajām iespējām, kā arī noteikusi citus atlases kritērijus.

Lēmums par privatizējamās SIA „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai pieņemts 2014. gada 20. februāra Jūrmalas pilsētas domes sēdē, izpildot Administratīvas rajona tiesas 2008. gada 17. marta spriedumu. 2006. gadā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu, kas paredzēja, ka SIA „Jūrmalas namsaimnieks” netiks nodots privatizācijai. Šis domes lēmums tika pārsūdzēts tiesā un 2008. gadā ar Administratīvas rajona tiesas spriedumu tika noteikts, ka jāuzsāk SIA „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas process.

BNA Latvia