Paredz administratīvo atbildību par «spaisa» tirdzniecības pieļaušanu savā īpašumā

Personām, kuras savā īpašumā pieļaus jaunu psihoaktīvo vielu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, varēs piemērot naudas sodu, paredz Saeimā ceturtdien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Kā informē Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, administratīvo sodu varēs piemērot, ja «spaisa» tirdzniecība šajā īpašumā tiks konstatēta gada laikā pēc tam, kad īpašnieks tika rakstveidā informēts par viņa kustamajā vai nekustamajā īpašumā konstatētajām neatļautajām darbībām ar psihotropajām vielām, raksta Apollo.lv.

Līdzīgs mehānisms Administratīvo pārkāpumu kodeksā jau iestrādāts attiecībā uz neatļautas alkohola tirdzniecības pieļaušanu savā īpašumā.

Naudas sods par «spaisa» tirdzniecības pieļaušanu savā īpašumā fiziskām personām paredzēts no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 1400 līdz 7100 eiro.