Gada kopējā alga Latvijā ir pieaugusi par 5,8%

2014. gadā mēneša pamatalga Latvijā ir palielinājusies vidēji par 4,7% un gada kopējā alga – par 5,8%, liecina vadības konsultāciju kompānijas Fontes ikgadējā atalgojuma pētījuma rezultāti.

Saskaņā ar pētījuma, kurā analizēti dati no 249 organizācijām par vairāk kā 43 000 darbiniekiem, rezultātiem no darbiniekiem, kas veic līdzīgus pienākumus kā gadu iepriekš, pamatalgas nav mainītas 64,6% darbinieku, ir samazinātas 0,1% darbinieku, bet tiem 35,3% darbinieku, kuri saņēma pamatalgas pieaugumu, tas ir bijis būtisks – vidēji 8,4% apmērā. Algas pielikumu galvenokārt ir saņēmuši vecākie speciālisti un pieredzējuši vadītāji.

Mainīgās daļas pieaugumu ir sajutis katrs otrais darbinieks, un šiem darbiniekiem pieauguma apjoms gada kopējai algai ir bijis vidēji 9,1%, kamēr gandrīz katrs trešais darbinieks ir sajutis gada kopējās algas samazinājumu vidēji par -6,3%.

Mēneša un ceturkšņa prēmijas jau ierasti ir visbiežāk izmaksātā atalgojuma mainīgās daļas komponente (šogad kopumā saņēmuši 50% darbinieku). Pusgada vai gada prēmijas par iepriekšējā gada rezultātiem šogad kopumā nopelnīja 46% darbinieku, kas ir neliels samazinājums salīdzinājumā ar 2013.gadu, kad pusgada vai gada prēmijas bija nopelnījuši 49% darbinieku.

Mēneša pamatalgas pieaugums Rīgā ir bijis straujāks kā reģionos – attiecīgi 4,7% un 3,2%. Arī gada kopējā algā pieaugums bijis straujāks Rīgā – 6,0%, savukārt reģionos – 5,1%. Salīdzinot atalgojuma pieaugumu reģionos, straujākais pieaugums mēneša pamatalgā ir bijis Latgalē – 3,9%, savukārt gada kopējā alga visstraujāk pieaugusi Kurzemē un Vidzemē – abās par 4,6%.

Izmaiņas darbinieku skaitā ir nozīmīgs rādītājs, analizējot izmaiņas atalgojumā. Iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā 51% organizāciju palielināja darbinieku skaitu, savukārt 29% darbinieku skaitu samazināja. Līdz gada beigām 56% organizāciju plāno darbinieku skaitu nemainīt, 36% palielināt, savukārt 8% organizāciju plāno darbinieku skaitu samazināt.

2015. gadā 90% darba devēju plāno palielināt mēneša pamatalgu, 9% darba devēju neplāno izmaiņas mēneša pamatalgā, savukārt 1% darba devēju plāno samazinājumu. Attiecībā uz gada kopējo atalgojumu, 2015.gadā organizāciju vadītāji prognozē vidēji 4,0% pieaugumu kopējā atalgojumā, 2016.gadā – 3,8% pieaugumu. Pagaidām lielākā daļa vadītāju prognozē, ka pastāvošā ekonomiskā un politiskā situācija neietekmēs plānotos lēmumus par atalgojumu un darbinieku skaitu.