VK: Jelgavas pašvaldības aģentūras nepamatoti izlietojušas vairāk nekā 50 tūkstošus latu

VK: Jelgavas pašvaldības aģentūras nepamatoti izlietojušas vairāk nekā 50 tūkstošus latu

Veicot revīziju par Jelgavas pašvaldības aģentūru darbību, Valsts kontrole (VK) konstatējusi nepamatotus tēriņus vairāk nekā 50 tūkstošu latu apmērā, portālu «Apollo» informēja VK vecākā referente Egita Diure. 

Aģentūra «Pilsētsaimniecība» ir izlietojusi 36 tūkstošus latu atlīdzībai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām par laiku, kurā darbinieki neveica pamatdarba pienākumus, bet piedalījās projekta «Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā» īstenošanā, par ko saņēma atlīdzību no projekta līdzekļiem, raksta NRA.lv.

Vairāk nekā 3,5 tūkstošus latu aģentūra «Pilsētsaimniecība» ir izlietojusi, samaksājot par tādu ielu labošanas darbu veikšanu, kuri komersantam saskaņā ar līgumu bija jāveic par saviem līdzekļiem. Pastāv arī risks, ka aģentūra ir nelietderīgi izlietojusi līdzekļus gandrīz trīs tūkstošu latu apmērā, bez pamatota iemesla iegādājoties sniega kausēšanas pakalpojumus no komersanta, kuram atbilstoši savstarpējā līgumā noteiktajam Jelgavas pilsētā bija jānodrošina sniega izvešanas pakalpojumi.

Savukārt aģentūrā «Kultūra» VK ir konstatējusi, ka astoņi tūkstoši latu ir izlietoti atlīdzībai saskaņā ar uzņēmuma līgumu par sabiedrisko attiecību speciālista pienākumu veikšanu, nenodrošinot darbu izpildes apjoma un kvalitātes kontroli. Aģentūra ir veikusi arī samaksu par darbinieku atvaļinājuma un brīvdienu laikā izlietoto degvielu 300 latu apmērā.

Nosakot aģentūras «Zemgales INFO» kompetenci, Jelgavas pilsētas pašvaldība nav noteikusi sludinājumu publicēšanas pakalpojuma obligātu saistību ar pašvaldības darbības būtību un autonomo funkciju izpildi, kas rada aģentūras iesaistīšanās komercdarbībā risku.

Par revīzijā konstatēto VK ir informējusi tiesībaizsardzības iestādes.

Revīzijā VK Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir sniegusi ieteikumus, kurus ieviešot, tiks nodrošināts pašvaldības institucionālās sistēmas un aģentūru darbības efektivitātes izvērtējums un tiks noteiktas aģentūru darbības pārraudzības un kontroles procedūras, lai turpmāk nepieļautu līdzekļu nepamatotu izlietojumu.

Revīzija veikta par laika posmu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam.