Visvairāk studētgribētāju medicīnas jomā

Patlaban pilnā spēkā rit pieteikšanās studijām. Vakar to vienotajā elektroniskajā sistēmā, kurā ietilpst 12 augstskolas, bija izdarījuši gandrīz 4000 studētgribētāju. Vislielākā interese līdz šim ir par Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju programmām, tad seko Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), kas reflektantus uzņem atsevišķi. Saraksta augšgalā ir ar medicīnu, tiesībzinātnēm un datoriku saistītas programmas, raksta NRA.lv.

Uz LU programmām (līdz pulksten 15) bija 7261 pieteikums, kā pirmā prioritāte atzīmēta 1813. RTU šie skaitļi bija attiecīgi – 5387 un 1034, bet RSU – vairāk nekā 4000 pieteikumu. Tad seko Latvijas Lauksaimniecības universitāte (1167 un 340), Daugavpils universitāte (726 un 202), Banku augstskola (344 un 77), Liepājas universitāte (334 un 107), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (285 un 66), Vidzemes augstskola (327 un 81), Ventspils augstskola (161 un 54), RISEBA (133 un 19), Ekonomikas un kultūras augstskola (84 un 8) un Informāciju sistēmas menedžmenta augstskola (51 un 9).

Vienotajā elektroniskajā sistēmā studiju programmu popularitātes saraksta augšgalā ir Ārstniecība (LU) ar 222 pirmās prioritātes pieteikumiem, Tiesību zinātnes (LU) 173, Datorzinātnes (LU) 1495, Datorsistēmas (RTU) 125, Komunikāciju zinātnes (LU) 111, Informāciju tehnoloģijas (RTU) 92, Būvniecība (RTU) 92, Psiholoģija (LU) 84, Arhitektūra (RTU) 78, Vadības zinības (LU) 65.

Savukārt darba devēju ieteiktāko dažādu augstskolu programmas ir šādas: RTU un LU – Datorsistēmas un Datorzinātnes (131 un 154 uzņēmumu ieteikumi), kā arī Ventspils augstskolā (12), Uzņēmējdarbības vadība – Turībā (66 ieteikumi), Būvniecība LU (32), Sabiedriskās attiecības RSU (28) un RISEBA (36), Finanses Banku augstskolā (77), Tūrisma organizācija un vadība Vidzemes augstskolā (27), Dizains Liepājas universitātē (6), Skolotājs DU (5), Mehatronika RTA (4). Ielūkojoties www.prakse.lv/top, var uzzināt detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju rezultātus.

Šogad augstskolas ir palielinājušas mācību maksu daļai programmu. Tā RSU – no 5 līdz 12%. Arī LU maksa ir kāpusi, visvairāk – medicīnas jomā, RTU – nelielā daļā programmu palielinājums nav augstāks par 50 eiro. LLU izmaiņas ir nenozīmīgas – tikai vienā programmā ir par 1% vairāk. Savukārt Turībā mācību maksa saglabājusies nemainīga.

Jāatgādina, ka elektroniskā pieteikšanās studijām sākās jau 25. jūnijā vienotajā valsts un pašvaldību portālā Latvija.lv, taču tā ir jāapstiprina klātienē kādā no augstskolu uzņemšanas punktiem, uzrādot nepieciešamos dokumentus (vidējās izglītības, centralizēto eksāmenu sertifikāti, personas apliecība, priekšrocību apliecinošs dokuments un 35 eiro reģistrācijas maksa). Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmas no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātes. Prioritāšu secību e-pakalpojumā iespējams mainīt līdz 9. jūlijam plkst.16, pēc tam – kādā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 12. jūlijā, otrās kārtas rezultāti – 16. jūlijā.

Aisma Orupe

Foto: Unplash