Ventspils pašvaldība darīs visu, lai tās īpašums tiktu lietderīgi izmantots pilsētas attīstībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domei atcelt vienpusēji pieņemto lēmumu par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības valdījumā, tādējādi mainot Ventspils ostas teritorijas robežas. Komentējot VARAM lēmumu, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš uzsvēra, ka pašvaldība gādās par savu īpašumu lietderīgu izmantošanu un savu viedokli aizstāvēs tiesiskā ceļā.

Ventspils domei jau ilgāku laiku ir domstarpības ar Ventspils brīvostas pārvaldi par tās valdījumā esošo pašvaldības īpašuma izmantošanu, lai gan šīs attiecības regulē 2004. gadā noslēgtais līgums. Jaunā Ventspils brīvostas vadība apšauba šo līgumu.

“Mūsu attiecības ar Ventspils brīvostas pārvaldi ir sarežģītas kopš laika, kad 2019. gada decembrī tika noteiktas sankcijas pret brīvostu, un balstoties uz tām no brīvostas valdes tika izslēgti pašvaldību pārstāvji. Šajā konkrētajā jautājumā, vai pašvaldība var izņemt no valdījuma pašvaldībai piederošus īpašumus, mūsu viedoklis ir pilnīgi pretējs. Dialogu mēs esam mēģinājuši veidot, bet katrs paliekam pie savām domām,” preses konferencē norādīja Vītoliņš.

Dome uzskata, ka ne visi īpašumi brīvostas teritorijā tiek izmantoti efektīvi un vērsti uz pilsētas attīstību. Pēc būtības atsevišķi komersanti un pašvaldības uzņēmumi vēlas iegādāties pašvaldībai piederošus zemes gabalus, uz kuriem atrodas šiem uzņēmumiem piederošas būves. Pašvaldībai piederošie zemes gabali atrodas Brīvostas teritorijā, bet faktiski Ventspils brīvostas pārvalde tos neizmanto un neapsaimnieko. Ventspils dome uzskata, ka ir lietderīgi apmierināt šādu uzņēmuma vēlmi.

“Tādējādi, balstoties uz mūsu parakstīto līgumu, ko abas puses līdz šim brīdim ievēroja, pašvaldībām ir tiesības pusgadu iepriekš izņemt kādu no brīvostā esošiem pašvaldībām piederošiem īpašumiem un izmantot citiem mērķiem, jo brīvostas teritorijā ir gandrīz puse no pilsētas administratīvās teritorijas un skaidrs, ka ne visi šie īpašumi tiek izmantoti ostas vajadzībām,” skaidroja Vītoliņš.

Brīvosta gan esot pretējās domās – tās ieskatā, visiem īpašumiem ir jābūt tās valdījumā un pašvaldība savu īpašumu no brīvostas valdījuma nevar izņemt.

“Es teiktu, ka tā ir diezgan absurda situācija. Tas ir apmēram kā suns uz sienas kaudzes – ne pats izmanto īpašumu, ne arī ļauj izmantot kādam,” piebilda Ventspils mērs, norādot, ka savulaik SIA “Bucher Municipal” izsolē iegādājās gan pašvaldības īpašumā esošu zemi, gan Ventspils brīvostas ēku, tādējādi jūtoties droši un komfortabli sava biznesa tālākajā attīstībā.

Arī pašvaldības SIA “Ūdeka” šobrīd vēlas realizēt Eiropas fonda projektu, tādējādi vēlas iegūt Ventspils pašvaldības zemi, kura atrodas Ventspils Brīvostas valdījumā brīvostas teritorijā. Dome izteica nožēlu, ka tiek traucēts izmantot pašvaldības zemi un ka šo jautājumu risināšanā tiek iesaistīta VARAM, nevis jautājums tiek risināts savstarpēji.

“Aicinām Ventspils brīvostas pārvaldi uz konstruktīvu savstarpējo dialogu neiesaistot ministriju, nevis strīdiem ar pašvaldību, kā arī koncentrēties uz savu pamatdarbību un kravu piesaisti Ventspils brīvostas teritorijai,” rosināja pašvaldības pārstāvji.

“VARAM, zināmā mērā ietekmējoties no politiskās situācijas, kad mūsu atbalstošais politiskais spēks ir opozīcijā Saeima, tagad izmanto to un runā no spēka pozīcijām, nevis iedziļinās šajā jautājumā pēc būtības,” komentējot ministrijas lēmumu, piebilda Vītoliņš.

Foto: F64