Turpina iebilst pret KP ieceri ierobežot pašvaldību iespējas informēt iedzīvotājus

Arvien vairāk Latvijas pašvaldību vadītāji pievienojas tām vairāk nekā piecdesmit pašvaldībām, kas jau parakstījušas atklāto vēstuli Latvijas Republikas ekonomikas ministrei Danai Reizniecei – Ozolai, ar kuras palīdzību vēlas vērst ministres uzmanību uz Konkurences padomes (KP) rīcību saistībā ar ieceri aizliegt pašvaldībām dibināt un uzturēt savus medijus.

Vēstulē pašvaldības aicina nopietni pārskatīt Konkurences padomes vadītājas Skaidrītes Ābramas kompetenci un pilnvaras, jo šis ir uzskatāms gadījums, kad iestāde apliecina pilnīgu neizpratni par Latvijas novados notiekošo un neieklausās iedzīvotāju viedoklī, vai arī tīši un kāda uzdevumā pārkāpj savas pilnvaras un rīkojas pretvalstiski. Vēstulē tiek norādīts, ka šāda Konkurences padomes vadības nepārdomāta, sasteigta un Latvijas likumiem un starptautiskām cilvēktiesību normām pretēja rīcība liecina par šīs amatpersonas nekompetenci un neatbilstību ieņemamajam amatam.

Kā kļuvis zināms, Konkurences padome pirms vairākiem mēnešiem publicētā dokumentā rosinājusi aizliegt pašvaldībām dibināt un veidot medijus. Šāds lēmums it kā pamatots ar uzskatu, ka pašvaldību iejaukšanās tirgū apdraud drukāto mediju pastāvēšanu, atņemot tiem auditoriju. KP, pilnībā neizvērtējot ieceri, steidza izteikt komentārus, nosodījumus un pārmetumus pašvaldībām par negodīgas konkurences radīšanu neatkarīgajiem medijiem.

Arī Babītes novada vadība pievienojusies tām pašvaldībām, kas jau paudušas neizpratni par šādu KP ierosinājumu, un uzskata, ka tas ir nepamatots.

“Ja Konkurences padome aizliegs pašvaldību informatīvos izdevumus, tas ietekmēs pašvaldības sniegtās informācijas (piemēram, domes lēmumu, saistošo noteikumu un informāciju par dažādām administratīvajā teritorijā notiekošajām norisēm u.c.) pieejamību visām iedzīvotāju grupām (īpaši senioriem un tiem, kuri nelieto internetu),” norāda Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Lai arī pašvaldību vadītāji ar savu parakstu apliecinājuši, ka iestājas par pašvaldību tiesībām paust viedokli un informēt sabiedrību ar sava izdevuma starpniecību, nepieļaujot situāciju, ka tiek apdraudētas novadu iedzīvotāju intereses, ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola līdz šim ir ignorējusi pašvaldību atklāto vēstuli un nav sniegusi nekādu atbildi.

Šāda ministres rīcībā liek uzdot daudz jautājumu, liekot pārdomāt, ne tikai Konkurences padomes vadītājas atbilstību ieņemamajam amatam, bet arī ministres spēju profesionāli vadīt savu nozari. Jo pie nekādiem apstākļiem nav pieļaujama situācija, ka KP lēmuma rezultātā, var tikt apdraudētas lielas daļas Latvijas iedzīvotāju tiesības.

Vēstuli ministrei parakstījuši – Aizkraukles novada domes, Aknīstes novada domes, Auces novada domes, Baldones novada domes, Baltinavas novada domes,Bauskas novada domes,Cesvaines novada domes, Dagdas novada domes,Daugavpils novada domes, Dundagas novada domes, Durbes novada domes, Engures novada domes, Garkalnes novada domes, Iecavas novada domes, Ikšķiles novada domes, Ilūkstes novada domes, Jēkabpils novada domes, Jelgavas novada domes, Jaunpils novada domes , Kandavas novada domes, Ķekavas novada domes, Kocēnu novada domes, Krāslavas novada domes, Krimuldas novada domes, Krustpils novada domes, Limbažu novada domes, Lubānas novada domes, Ludzas novada domes, Mazsalacas novada domes, Naukšēnu novada domes, Preiļu novada domes, Priekules novada domes, Raunas novada domes, Rēzeknes domes, Rīgas domes, Rojas novada domes , Rucavas novada domes, Rugāju novada domes, Saldus novada domes, Skrīveru novada domes, Skrundas novada domes, Smiltenes novada domes, Stopiņu novada domes, Strenču novada domes, Tērvetes novada domes, Vaiņodes novada domes, Valkas novada domes, Vārkavas novada domes, Vecumnieku novada domes, Ventspils novada domes, Viesītes novada domes un Viļakas novada domes vadītāji.

Atklātā vēstule ekonomikas ministrei un medijiem darīta zināma š.g. 6. novembrī.