FKTK vēršas policijā saistībā ar tirgus manipulācijām darījumos ar “Ventspils Nafta” akcijām

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir noslēgusi pārbaudi par atsevišķiem darījumiem, kas AS “Nasdaq Riga” tika noslēgti laika posmā no 9. – 11.09.2015., kad biržā bija ievērojams AS “Ventspils nafta” akciju cenas pieaugums.

Sākotnējās pārbaudes rezultātā, tajā skaitā, izvērtējot AS “Nasdaq Riga” un bankas sniegto informāciju, FKTK secināja, ka viena ieguldītāja darbībās ir saskatāmas iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju pazīmes. Ņemot vērā šī ieguldītāja darījumu apjomu un raksturu, FKTK secināja, ka šo darījumu rezultātā ir radīts būtisks kaitējums – ir nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses.

Saskaņā ar Krimināllikuma 193.panta pirmo daļu par iekšējās informācijas izmantošanu un tirgus manipulācijām, ja nodarīts būtisks kaitējums, ir piemērojama kriminālatbildība. Ņemot vērā minēto, FKTK ir nosūtījusi iesniegumu Valsts policijai kriminālprocesa sākšanai.
FKTK pārbaudi par iespējamu tirgus manipulāciju un iekšējās informācijas izmantošanu uzsāka tāpēc, ka AS “Ventspils nafta” paziņojumu par Euromin Holdings (Cyprus) Limited sāktajām sarunām ar AS “Latvijas Naftas Tranzīts” par tā 43.25 procentu līdzdalības AS “Ventspils nafta” iegādi publiski izplatīja tikai 13.09.2015., bet akciju cena strauji pieauga dažas dienas iepriekš.