Latvijas iedzīvotāji savām privātajām pensijām līdz septembra beigām kopumā bija uzkrājuši 354 miljonus eiro, un ieguldījumu pārvaldītāji...

Sabiedrībā aizvien spēcīgāk nostiprinās apziņa par nepieciešamību uzkrāt nākotnes pensijai. Divu gadu laikā vairāk nekā uz pusi sarucis to...

Pensiju pārvaldīšanas rezultāti ir labi un pārvaldīšana darbojas sekmīgi, liecina Labklājības ministrijas (LM) sagatavotais un valdībā izskatītais Informatīvais ziņojums par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu. Izvērtējot pensiju 1 un 2. līmeņa darbību, LM norāda, ka pastāv virkne būtisku atšķirību starp abiem līmeņiem....