To, ka krīze valstī pārvarēta, jūt arī Rīgā, tomēr Rīgas domes Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors uzskata, ka pēdējos gados...

Rīgas sociālo darbinieku pieredze rāda, ka, intensīvi strādājot ar sociālās palīdzības saņēmējiem bezdarbniekiem, ir iespējams cilvēkus motivēt mainīt savu dzīvi un meklēt darbu, tomēr vairāk nekā trešdaļa bezdarbnieku atsakās sadarboties ar sociālajiem darbiniekiem, jo pieraduši pie sociālās palīdzības un savu dzīvi citādu...