Saeima konceptuāli atbalsta regulējumu jauna militārā poligona izveidei

Saeima šonedēļ konceptuāli atbalstīja par steidzamu atzīto Militārā poligona “Sēlija” izveides likuma projektu, kas nosaka īpašu tiesisko regulējumu poligona izveidošanai un tā infrastruktūras izbūvei.

Likuma projekts paredz militārajam poligonam “Sēlija” noteikt nacionālo interešu objekta statusu. Plānots, ka valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām institūcijām visi iesniegumi un jautājumi, kas saistīti ar militārā poligona infrastruktūras izbūvi un ar to saistīto darbu nodrošināšanu un veikšanu, būs jāizskata un lēmumi jāpieņem prioritārā kārtībā pēc iespējas īsākā termiņā.

Tāpat ar likumu paredzēts par labu valstij nodibināt servitūtu uz citām personām piederošo zemi, kura nepieciešama militārā poligona infrastruktūras izbūves uzsākšanai un veikšanai. Servitūts tiks nodibināts līdz brīdim, kad zeme tiks atsavināta atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma prasībām.

Iecerēts, ka Aizsardzības ministrijai 30 dienas pirms darbu uzsākšanas būs jāinformē nekustamā īpašuma īpašnieks par to, ka ir noteikts servitūts uz tam piederošo zemi un uz tās tiks uzsākti militārā poligona infrastruktūras izbūves darbi.

Plānots, ka uzsākt koku un krūmu ciršanu, kā arī veikt būvdarbiem nepieciešamos sagatavošanas darbus un būvdarbus sabiedrības vajadzībām atsavināmā nekustamajā īpašumā ministrijai būs tiesības pēc tam, kad tā būs pieņēmusi lēmumu par taisnīgas atlīdzības apmēru.

Plānots, ka Militārā poligona “Sēlija” izveides likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Tāpat Saeima konceptuāli atbalstīja saistītos likumprojektus, kas paredz regulējumu esošo militāro poligonu infrastruktūras attīstībai.

Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl otrajā – galīgajā – lasījumā jāskata Saeimā.

Foto: Latvijas armija