Piešķir piemaksas pašvaldību policistiem par darbu Covid-19 laikā

7. decembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 227 674 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 slimības izplatības ierobežošanā par laika posmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 31. oktobrim.

Tāpat no piešķirtajiem līdzekļiem plānots segt piemaksas par nakts darbu tiem pašvaldību policiju darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.

Iekšlietu dienestu amatpersonas sadarbībā ar pašvaldību policiju nodrošina epidemioloģisko ierobežojumu uzraudzību, strādājot paaugstināta riska apstākļos. Līdz ar to piemaksas saņem arī pašvaldību policisti.

Minētajā laika posmā pašvaldību policija nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību, veicot patrulēšanu attiecīgo pašvaldību teritorijās – pilsētās un novados. Tika iesaistīti vairāk nekā 1080 pašvaldību policijas darbinieki, kuri veica tirdzniecības vietu,  sabiedriskās ēdināšanas vietu, degvielas uzpildes staciju, skaistumkopšanas salonu, spēļu zāļu u.c. apsekošanu, lai kontrolētu Covid-19 ierobežojumu ievērošanu. Tāpat dažādos objektos tika nodrošināta sabiedriskā kārtība un kontrolēta epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana, tai skaitā sejas aizsargmasku nēsāšanas sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta un personu apliecinošu dokumentu kontrole.

Tāpat pašvaldību policiju darbinieki veica pulcēšanās ierobežojumu kontroli, apsekojot iespējamās pulcēšanas vietas, piedalījās Valsts policijas rīkotājās zibakcijās, pārbaudot tirdzniecības vietas un sabiedrisko transportu, kā arī veica citus ar sabiedrisko kārtību un drošību un epidemioloģisko drošību saistītus pienākumus. Laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim pašvaldību policiju darbinieki piedalījās arī iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.

Tādējādi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldībām tiek kompensēti izdevumi piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” piemaksu nosaka 75 procentu apmērā no stundas algas likmes, bet piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Savukārt izdevumi arī piemaksām par nakts darbu tiek kompensēti 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas.

Par piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim ir atbildīgas attiecīgās pašvaldību institūcijas, kurām tiks pārskaitīts Iekšlietu ministrijai piešķirtais finansējums.