No decembra pārtikai būs jaunas etiķetes

Decembra vidū stāsies spēkā Eiropas Savienības (ES) regula, kas paredz stingrākas prasības pārtikas produktu marķējumiem. Uzņēmumiem bija doti trīs gadi, lai sagatavotos jaunajiem marķējumu noteikumiem.

Jaunā regula paredz pakāpeniski uzlabot iepakojuma marķējumu un izskaust patērētāju maldināšanu par produktu saturu, identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīgumu, izcelsmi un ražošanas un izgatavošanas veidu, kas savukārt veicina godīgāku konkurenci, ņemot vērā, ka visiem tirgus dalībniekiem ir vienādi interpretējami noteikumi.

Lai piemērotos regulas prasībām, SIA CIDO Grupa veikusi izmaiņas 150 produktu marķējumā. Uzņēmumam tas izmaksājis apmēram 60 tūkstošus eiro

«ES prasības pret ražotājiem kļūst stingrākas, tajā pašā laikā tās vērtējamas pozitīvi, jo vienlaikus arī sakārto tirgu, samazinot negodprātīgas konkurences iespējas. Kā sociāli atbildīgam uzņēmumam mums ir svarīgi, lai, iepazīstoties ar marķējumu, patērētājs iegūst pēc iespējas pilnīgāku un objektīvāku informāciju par produktu un tā saturu. Mums ir svarīgi, lai pircējs uzticētos marķējumā rakstītajam. Šajā jomā esam tālu priekšā, piemēram, NVS valstīm, kur bieži vien pircējam nav šādu iespēju,» Neatkarīgajai skaidroja SIA CIDO Grupa pārstāve Inese Lielpinka. Sagatavošanās process jebkuram ražotājam prasa papildu resursus, jo jāveic izmaiņas iepakojuma dizainā un jāsalāgo ar katra tirgus nacionālajām prasībām. Tāpēc, pēc I. Lielpinkas teiktā, liela nozīme bija pārejas periodam, kas ļāva jau laikus sagatavoties un vienā reizē apvienot vairāku likumdošanas izmaiņu veikšanu, kas stājās spēkā dažādos termiņos. Tāpat svarīgas ir Pārtikas un veterinārā dienesta un Zemkopības ministrijas aktivitātes ražotāju savlaicīgai izglītošanai un informēšanai.

Jau iepriekš 2012. gadā stājās spēkā regula, kas paredzēja daudz būtiskākas izmaiņas uztura veselīguma norādēs pārtikas produktiem, nosakot, ka uz iepakojuma var lietot tikai tādus veselīguma apgalvojumus par produkta varbūtējo ietekmi uz veselību, kas ir zinātniski pamatoti un apstiprināti European Food Safety Authority. Par šīm izmaiņām Latvijas ražotājiem ir dalītas sajūtas – no vienas puses, tas izskauž pacientu maldināšanu, kas it īpaši bija raksturīgs uztura bagātinātājiem. No otras – ierobežo arī ražotājus, jo tiem nav resursu zinātnisku, pat klīnisku pētījumu veikšanai, kas ir viens no priekšnosacījumiem, lai iegūtu apstiprinājumu veselīguma norādei.

***

Būtiskākās izmaiņas pārtikas produktu marķēšanā

• Obligātajai informācijai jābūt skaidri saskatāmai, salasāmai un neizdzēšamai. Minimālais burtu drukas lielums – 1,2 mm, izņemot gadījumus, kad preces lielākais virsmas laukums nepārsniedz 80 cm2, tad burtu augstumam jābūt vismaz 0,9 mm.

• Vienā redzamības laukā jāiekļauj produkta nosaukums, neto daudzums, kā arī alkoholu saturošiem produktiem (virs 1,2%) – alkohola saturs tilpumprocentos.

• Ja produkts satur vielas, kas izraisa alerģiju vai nepanesību, vielām jābūt norādītām un izceltām pie sastāvdaļu uzskaitījuma.

• Pārtikas produktiem ar īsu realizācijas periodu minimālo derīguma termiņu jāaizvieto ar izlietot līdz.

Ilze Šteinfelde