Valsts kontrole aicina Straujumu ostu pārvaldes amatos neiecelt politiķus

Ņemot vērā to, ka šodienas, 25.novembra, Ministru kabineta sēdes darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas, Ventspils ostas un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amatos, Valsts kontrole atkārtoti aicina vērst uzmanību uz pārvaldības jautājumiem minētajās institūcijās.

Šodien nosūtītajā vēstulē Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai valsts kontroliere Elita Krūmiņa norāda, ka ,,politiska” brīvostas valde, kas ir izveidota bez profesionālās atbilstības ostas pārvaldīšanas uzdevumam izvērtēšanas, nevar nodrošināt šo iestāžu darbības atbilstību tiesiskuma un lietderības prasībām. Valdes atbildības trūkumu, darba rezultātu izvērtējuma trūkumu, profesionālo prasmju, zināšanu un pieredzes nepietiekamību politiskās iecelšanas procesa dēļ ir konstatējuši arī Pasaules Bankas eksperti.

Vēstulē E. Krūmiņa norāda, ka rītdienas Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem materiāliem par ostu valdes locekļu iecelšanas jautājumiem pievienotie dokumenti nesatur prasības valdes locekļu amatu kandidātiem un viņu zināšanu, prasmju un pieredzes jautājumos, kas saistīti ar ostu pārvaldību, izvērtējumu, tāpēc viņa aicina L.Straujumu veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka jautājums par Latvijas ostu pārvaldību tiek objektīvi izvērtēts un tiek veidotas profesionālas un kompetentas Latvijas ostu pārvaldes.