Liepa: KP lēmums par soda piemērošanu LG liek bažīties par vispārpieņemtu valsts tiesību principu neievērošanu

AS Latvijas Gāze (LG) ir vērsusies Augstākajā tiesā, aicinot pārskatīt Konkurences Padomes (KP) sodu par uzņēmuma pēckrīzes gadu rīcību, atgūstot parādus no lietotājiem. KP piemērojusi sodu, neskatoties uz citu valsts iestāžu un pašas KP pozitīviem atzinumiem par LG rīcību, kas liek bažīties par valsts iestādes lēmuma atbilstību vispārpieņemtām publisko tiesību normām, t.s. tiesiskās paļāvības principa ievērošanu. Pievienojoties LG iebildumiem un apzinoties lēmuma nozīmi vispārējā valsts un indivīda attiecību kontekstā, tālāku lietas vešanu uzņēmies zvērināts advokāts, ZAB BORENIUS partneris un LU pasniedzējs Lauris Liepa.

Būtiski apzināties, ka Konkurences padomes lēmums var atsaukties uz indivīdu uzticību valsts varai, kas jau tā ir ļoti zema, jo tas apdraud jebkura uzņēmuma un iedzīvotāja tiesības paļauties uz valsts iestāžu lēmumiem.

KP piespriestais sods skar vairākus ļoti nozīmīgus valststiesību jautājumus, tostarp valsts iestāžu pienākumu ievērot savus iepriekš izdotos lēmumus un praksi, valsts pienākumu nodrošināt tiesību normu un valsts iestāžu prakses vienotību, soda nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku un vairākus citus nozīmīgus publisko tiesību jautājumus un principus, kurus KP uzņēmuma un tā pārstāvju ieskatā nav ņēmusi vērā.

Papildus lietas ietvaros būtu vērtējams arī uzliktā soda apjoms, kam būtu jābūt samērīgam un piemērotam atbilstoši tiesiskās vienlīdzības principam. Tomēr patlaban KP sodījusi uzņēmumu, uzliekot 2,2 milj. EUR sodu, kas pārsniedz visu Latvijas vēsturē par līdzīgiem pārkāpumiem uzlikto sodu kopsummu.

Strīda pamatā ir KP 2013. gadā pieņemtais lēmums sodīt LG, uzskatot, ka uzņēmuma rīcība pret parādniekiem, kuriem gāzes padeve tika atjaunota vien pēc parāda nomaksas, neatbilst konkurences tiesību principiem. Šāds lēmums tika pieņemts neskatoties uz to, ka kopš 2009. gada gan KP, gan citas valsts iestādes nemainīgi un vairākkārt LG rīcību bija atzinušas par pieļaujamu. Sods tika piespriests par uzņēmuma darbību no 2009. līdz 2013. gadam.

ZAB BORENIUS partneris un LU pasniedzējs Lauris Liepa