Jūrmalas dome varēs aizņemties sanatorijas iegādei, ja izpildīs mājasdarbus

Jūrmalas dome varēs aizņemties sanatorijas iegādei, ja izpildīs mājasdarbus

Trešdien Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdē par Jūrmalas pilsētas domes iesniegumu ņemt aizņēmumu Ķemeru sanatorijas ēkas iegādei nolemts atbalstīt pieprasījumu, ja dome izpildīs uzdotos mājasdarbus un iesniegs trūkstošo informāciju, kas apliecina, ka izvēlētais Ķemeru sanatorijas iegādes darījums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, portāls «Apollo» uzzināja Finanšu ministrijā.

Pamatojoties uz Aizņēmumu padomes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome saņems Valsts kases aizņēmumu tikai tad, kad Ķemeru sanatorijas ēkas tiks atbrīvotas no esošajiem apgrūtinājumiem (nekustamajam īpašumam ir ķīlas apgrūtinājums komerciestādē), pašvaldība iesniegs apliecinājumu, ka darījums pilnībā atbildīs normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta jomā.
Tāpat Jūrmalas domei jāiesniedz izvērtējums zvērinātu advokātu biroja «Raidla, Lejiņš&Norcous» vēstulē minētajam par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar mantinieku tiesību un interešu aizsardzību Latvijā un kreditoru prasījumu neievērošanu.
Pašvaldībai arī jāiesniedz informāciju par turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu Ķemeru kompleksa uzturēšanai, sniedzot pārliecību, ka pašvaldība būs spējīga nodrošināt nepieciešamo finansējumu no sava budžeta.  
Kopējā Ķemeru sanatorijas kompleksa iegādes (ēkas, kustamās mantas, kultūras priekšmetu iegāde) summa ir 4 671 540 lati. Starpību, kā arī neatliekami veicamo darbu apmaksu (Ķemeru kompleksa saglabāšanu, konservāciju un uzturēšanu) un valsts nodevas apmaksu Jūrmalas pilsētas dome ir paredzējusi segt no sava 2013.gada budžeta līdzekļiem, kas kopsummā sastāda 588 498 latus.
Pašvaldība apliecina, ka nodrošinās no 2013.gada budžeta līdzekļiem neatliekami veicamos darbus (konservācija un uzturēšana). Tomēr pašvaldība nav sniegusi informāciju par turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu Ķemeru kompleksa uzturēšanai un turpmāko redzējumu Ķemeru sanatorijas kompleksa  izmantošanai, pamatojot to ar finanšu aprēķiniem.
Jūrmalas pilsētas domes aizņēmuma pieprasījums atbilst likumā «Par valsts budžetu 2013.gadam» noteiktajiem prioritārajiem aizņēmumu mērķiem, kam ir iespējams 2013.gadā saņemt aizņēmumu.
Izvērtējot aizņēmuma apmēru un Jūrmalas pilsētas domes iepriekš uzņemtās saistības, pašvaldība ir spējīga uzņemties jaunas saistības un tās atmaksāt 20 gadu laikā. Pašvaldības saistību apmērs tuvākajos gados ir 13% – 14% apmērā no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām.