EM: Ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā samazinās

Kopumā šī gada desmit mēnešos ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā samazinājās par 0,3 %. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenas samazinājās par 0,5 %, bet eksportētajai produkcijai – par 0,1 %, informē Ekonomikas ministrija (EK).

Šī gada desmit mēnešos nozaru griezumā ietekmīgākais ražotāju cenu pieaugums bija koksnes izstrādājumu ražošanā – par 1 %. Ražotāju cenu pieaugumu koksnes izstrādājumu ražošanā noteica cenu kāpums gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētajai produkcijai.

Lielākā pazeminošā ietekme šī gada desmit mēnešos bija ražotāju cenu samazinājumam pārtikas produktu ražošanā – par 2 %, ko lielā mērā ietekmēja cenu kritums tieši septembrī un oktobrī. Cenas samazinājās arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 15,1 %. Ražotāju cenu kritumu pārtikas produktu ražošanā noteica cenu kritums gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētajai produkcijai, bet datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – cenu kritums eksportētajai produkcijai.

Gada griezumā 2014. gada oktobrī ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā samazinājās par 0,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā oktobrī saglabājās iepriekšējā gada līmenī, eksportētajai produkcijai gada laikā samazinājās – par 0,2 %. Ražotāju cenu kritumu oktobrī turpināja noteikt Krievijas embargo pārtikas produktiem, kā arī ekonomiskā situācija starp ES un Krieviju un pasaules izejvielu cenu kritums. Jāatzīmē, ka 2014. gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, bija vērojams pasaules enerģijas un rūpniecības izejvielu straujš cenu kritums, bet lauksaimniecībā cenām bija vērojams tikai neliels kritums.

Sagaidāms, ka tuvākajos mēnešos apstrādes rūpniecības ražotāju cenu dinamika būs mērena. To ietekmēs kopējais pieprasījums gan vietējā tirgū, gan eksporta tirgos. Tā kā lielākā daļa saražotās produkcijas tiek realizēta eksporta tirgos, tad ražotāju cenu līmeni lielā mērā ietekmē eksportētās produkcijas ražotāju cenu svārstības, ko pamatā noteiks cenu tendences pasaulē, kā arī tirdzniecības ierobežojumi starp ES un Krieviju.