LCB prasa valdībai atdot nozarei solītos 42 miljonus eiro

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” (LCB) ir spiesta konstatēt, ka tikko pieņemtajā Laimdotas Straujumas valdības deklarācijā, kur melns uz balta ir rakstīts: „Īstenosim Autoceļu sakārtošanas programmu, nodrošinot valsts galveno, reģionālo, vietējo un lauku autoceļu, kā arī tiltu atjaunošanu, piesaistot Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un publiskās un privātās partnerības resursus, pakāpeniski palielināsim valsts budžeta finansējumu valsts un pašvaldību autoceļu sakārtošanai un uzturēšanai”, teiktais, kā izrādās, ir apzināti meli.

LCB atgādina, ka pavisam nesen, 10.jūnijā Ministru prezidente, atklājot jaunizveidoto Autoceļu padomi, uzsvēra, ka ceļu sakārtošanas jautājums ir viens no primārajiem pašvaldības un reģionu iedzīvotājus uztraucošajiem jautājumiem, un izteica gandarījumu par autoceļu sakārtošanas programmu.

LCB nav pamata neticēt tam, ka šādi solījumi ir teikti, lai pēc tam tos pildītu, nevis apzināti par tiem aizmirstu.

Biedrība LCB vairākkārt ir kritiski izteikusies par valdības deklarācijā minēto Autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2020.gadam, norādot, ka tā garantē tikai to, ka 2018. gadā ceļi nebruks ātrāk, nekā tiks lāpīti, – ne vairāk.

Tai pat laikā LCB ir bijusi iespēja pārliecināties, ka, izstrādājot šo programmu, tika veikti skrupulozi aprēķini un budžeta iespēju izpētes darbs. Arī satiksmes ministrs Anrijs Matīss šo programmu raksturoja kā reālistisku, bet neambiciozu.

Diemžēl valdības sagatavotais budžeta projekts 2015.gadam neparedz pat šādas „pārlieku neambiciozas” programmas realizēšanu un ir „spļāviens sejā” gan vēlētājiem, gan cerībai, ka šoreiz valdības deklarācija tiks pildīta.

Pēkšņi no valsts budžeta projekta 2015.gadam pazudušie 42 miljoni eiro ir nepieciešami, lai izpildītu Satiksmes ministrijas sagatavoto un Ministru kabinetā skatīto Autoceļu sakārtošanas programmu. Un tikai.

LCB uzsver, ka, nepiešķirot Autoceļu sakārtošanas programmai nepieciešamo finansējumu, programmas īstenošana, ar kuru tiek saistītas cerības piebremzēt ceļu sabrukumu Latvijā, kļūst neiespējama.

Ceļi bruks ātrāk un plašāk, nekā līdz šim prognozēts, tiks apgrūtinātas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, viņi cietīs vēl lielākus zaudējumus un turpinās migrēt prom uz valstīm, kur par ceļiem rūpējas.

LCB atgādina partijām arī par nepieciešamību pildīt solījumu, ko pirms vēlēšanām deva septiņas lielākās partijas, tostarp divas no trim patlaban koalīcijā esošajām, parakstot vienošanos ar LCB un partneriem par Autoceļu fonda atjaunošanu, sastādot 2015.gada valsts budžetu.