FM: Pašvaldībās jāmazina reģionālā nevienlīdzība finanšu resursu pieejamības ziņā

Sestdien, 22. novembrī, plānotas Finanšu ministrijas (FM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas, kurās tiks izskatīts Ministru kabineta (MK) un LPS vienošanās un domstarpību protokols, kas jāiekļauj budžeta likumprojektu paketē, informē FM.

“Gatavojot vienošanās protokola projektu, mēs detalizēti izvērtējam ne tikai kopējos pašvaldību budžeta ieņēmumus, bet arī to sadalījumu pa pašvaldībām. Būtisku uzmanību veltījām tam, lai piedāvātais risinājums nevienai Latvijas pašvaldībai budžeta ieņēmumus nesamazinātu salīdzinājumā ar 2014. gadu. Lai to nodrošinātu, esmu jau iesniedzis priekšlikumu MK par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldībām 6,5 miljonu eiro apmērā 2015. gadā, nodrošinot kopējo finansējumu 36,5 miljonu eiro apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanaii,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Veicot padziļinātu pašvaldību finanšu situācijas analīzi, FM secina, ka esošā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma un ikgadējie īstermiņa risinājumi, lai gan nodrošina pašvaldībām iespējas uz līdzīgiem noteikumiem veikt pašvaldības autonomās funkcijas, nenodrošina reģionālo atšķirību mazināšanos. Palielinoties iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumu atšķirībām starp Latvijas administratīvajām teritorijām, palielinās arī pašvaldību vērtēto ieņēmumu pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas atšķirības.

Jānorāda, ka arvien lielāka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļas koncentrācija Rīgas un Pierīgas reģiona pašvaldībās, palielina arī pašvaldībām pieejamo resursu koncentrāciju šajās teritorijās. Savukārt lielākajai daļai novadu pašvaldību ārpus Pierīgas reģiona, saglabājoties esošajiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nosacījumiem, 2015. gadā finanšu resursi ir pieejami ierobežotā apmērā.

Vienlaicīgi pašvaldības ar viszemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ir četras republikas pilsētas – Daugavpils, Liepāja, Jēkabpils un Rēzekne, kas uzskatāmi parāda, ka pie esošajiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķināšanas nosacījumiem ir nepieciešams speciāls risinājums, lai nodrošinātu reģionāli sabalansētu finansējuma sadalījumu pašvaldībām.

Šī iemesla dēļ FM ir izstrādājusi priekšlikumus līdzsvarotai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai pašvaldībām 2015. gadā, tādējādi mazinot reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā. Priekšlikumi paredz mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības sadalījumu starp republikas pilsētām un novadiem no 47% / 53% uz 48% / 52%. Tāpat paredzēta papildu dotācija četru republikas pilsētu pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus 500 euro apmērā uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, kā arī paredzēta papildu dotācija novadu pašvaldībām.

Tieši minētie priekšlikumi, nevis IIN sadalījuma izmaiņas starp pašvaldību un valsts budžetiem daudzām Latvijas pašvaldībām nodrošinātu vajadzīgos finanšu resursus.