Banku sektora peļņa sasniegusi 241,1 miljonu eiro

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos astoņos mēnešos darbojās ar peļņu 241.1 milj. eiro apmērā, vēsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2014. gada augustā.

Augustā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un sešas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 86.1%).

Banku sektora kopējais kredītportfelis mēneša laikā pieauga par 0.4% un augusta beigās sasniedza 14.8 milj. eiro. Kredītportfeļa pieaugumu veicināja rezidentu korporatīvo kredītu pieaugums par 0.9% jeb 66 milj. eiro, kā arī nerezidentiem izsniegto kredītu pieaugums par 1.9% jeb 35 milj. eiro. Savukārt rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis turpināja sarukt un augustā samazinājās par 0.5% jeb 29 milj. eiro.

Banku sektora noguldījumi augustā pieauga par 0.8% jeb 154 milj. eiro un kopējais noguldījumu atlikums sasniedza 20.6 mljrd. eiro. Rezidentu noguldījumi palielinājās par 1% jeb 104 milj. eiro, līdzīgā apmērā pieaugot mājsaimniecību, privāto nefinanšu uzņēmumu, finanšu institūciju un valdības noguldījumiem. Turpināja pieaugt arī nerezidentu noguldījumi – par 0.5% jeb 50 milj. eiro, tomēr augustā nerezidentu noguldījumu kāpums bija uz ASV dolāra vērtības palielināšanās rēķina.

Banku sektora kopējais aktīvu apmērs kopš jūlija beigām gandrīz nav izmainījies un augusta beigās bija 28 974 milj. eiro.