Atbalsta līguma projektus par ERAB iesaisti Parex bankas pamatkapitālā

Otrdien, 14. aprīlī, valdība Ministru kabineta (MK) sēdē atbalstīja akciju pirkuma līguma un akcionāru līguma projektus starp Latvijas Republiku, valsts a/s „Privatizācijas aģentūra” (PA), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un a/s „Parex banka”. Abus līgumus puses plāno parakstīt ceturtdien, 16. aprīlī, vēstī Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktore Diāna Bērziņa.

Akciju pirkuma līguma projekts paredz, ka pēc bankas pamatkapitāla palielināšanas ERAB iegādāsies 57 506 825 Parex bankas balsstiesīgās vārda akcijas, kas sastāda 25% un 1 akciju no bankas pamatkapitāla. Akciju iegādes cena noteikta 1 lata apmērā par katru akciju. Savukārt apstiprinātais akcionāru līguma projekts paredz pušu sadarbības noteikumus pēc ERAB kļūšanas par Parex bankas mazākuma akcionāru, kā arī akciju tālākas pārdošanas nosacījumus.

Viens no akciju pirkuma līguma spēkā stāšanās priekšnosacījumiem ir subordinētā aizdevuma līguma parakstīšana par ERAB aizdevumu Parex bankai subordinētā kapitāla palielināšanai 22 miljonu eiro apmērā. Šo līgumu plānots noslēgt pēc akciju pirkuma līguma un akcionāru līguma noslēgšanas.

Tāpat nepieciešams saņemt Eiropas Kopienas saskaņojumu papildu valsts atbalstam, ieguldot līdzekļus bankas kapitālā, ko Finanšu ministrija jau lūgusi atbildīgajām institūcijām. Kā ziņots iepriekš, šā gada 3. aprīlī, PA akcionāru sapulce apstiprināja lēmumu par būtiskas līdzdalības palielināšanu Parex bankā, iegādājoties jaunās emisijas akcijas, kā arī līdzekļu ieguldīšanu bankas subordinētajā kapitālā.

Lai garantētu līgumos minēto saistību izpildi pret ERAB, valsts izsniegs PA galvojumu 89 miljonu latu apmērā. Lai nodrošinātu galvojuma izsniegšanu, Finanšu ministrija izstrādās jaunu MK noteikumu projektu.

Iesaistīšanos Parex bankas pamatkapitālā ERAB valde apstiprināja pirms nedēļas. ERAB ir liela pieredze banku restrukturizēšanā un šīs organizācijas iesaiste restrukturējamo banku kapitālā pasaulē tiek uzskatīta par pozitīvu signālu bankas dzīvotspējai un attīstības potenciālam.

Avots: www.nra.lv