Kampars uzdevis izvērtēt atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai elektroenerģijas ražošanā

Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) uzdevis ministrijas valsts sekretāram Anrijam Matīsam izveidot darba grupu, kurai divu nedēļu laikā kompleksi jāizvērtē situācija saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā un jāiesniedz priekšlikumi par turpmāko rīcību. Darba grupā ietilpst valsts sekretārs, ministra padomnieks Klāvs Olšteins un ministrijas Juridiskā departamenta vadītāja Džineta Innusa.

„Mans mērķis ir panākt tādas valsts atbalsta sistēmas izveidošanu atjaunojamo energoresursu ražošanai un izmantošanai elektroenerģijas ražošanā, kas būtu caurskatāma, sabiedrībai izprotama un visiem pretendentiem būtu radītas vienlīdzīgas iespējas konkurēt uz tā dēvēto obligāto elektrības iepirkumu. Ne mazāk svarīgi ir panākt, lai šīs sistēmas izmaksas atbilstu sabiedrības spējām un vēlmei apmaksāt mūsu centienus elektroenerģijas ražošanā izmantot vairāk zaļos energoresursus,” uzsver A.Kampars.

Ministrs norāda, ka darba gaitā tiks vērtēts, ko turpmāk iespējams darīt attiecībā uz biogāzes kvotām, kas jau ir sadalītas un par kuru ražošanu jau ir noslēgti līgumi. Savukārt attiecībā uz vēja enerģijas ražošanas kvotām A.Kampars izmantos Administratīvā procesa likuma dotās iespējas turpināt pieteikumu vērtēšanu vēl trīs mēnešus. Līdz tam laikam nekādi lēmumi par vēja enerģijas kvotu piešķiršanu netiks pieņemti.