Aizliegts Krievijas un Baltkrievijas graudu imports Latvijā

Saeima, lai aizsargātu Latvijas sabiedrības drošību, labklājību un citu personu tiesības (tostarp tiesības uz īpašumu), steidzami pieņēmusi Zemkopības ministrijas sadarbībā ar citām institūcijām izstrādātos grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, nosakot: turpmāk ir aizliegta lauksaimniecības un lopbarības produktu ievešana Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu ievešana Latvijā no citām trešajām valstīm.

Zemkopības ministrs Armands Krauze norāda: “Valsts drošība neaprobežojas tikai ar ārējo militāro drošību – arī ekonomiskā drošība ir būtisks nacionālās drošības aspekts. Ekonomika ir viena no tām jomām, kas visbūtiskāk spēj ietekmēt valsts drošību, tādējādi ir svarīgi stiprināt Latvijas neatkarību no Krievijas lauksaimniecības produktiem.”

Krievija joprojām turpina asiņaino karu Ukrainā, un joprojām apdraud un turpinās apdraudēt kaimiņvalstis, tajā skaitā Latviju. Latvija nedrīkst pieļaut, ka agresorvalstu valsts budžeti un to uzņēmumi gūst papildus ieņēmumus no savas produkcijas eksporta uz Latviju, veicinot kara turpināšanas iespējas Ukrainā. Ar eksporta ienākumiem Krievija var ne tikai turpināt karu Ukrainā, bet, iespējams, nākotnē paplašināt agresiju uz citām valstīm.

Lai pārvietotu graudu, īpaši kviešu un kukurūzas, lielu daudzumu, Krievija veicina eksportu ar zemām cenām, un tas ietekmē ES, tostarp Latvijas, ražotāju ienākumus un labklājību. Tas rada ekonomiskus draudus Latvijai kā pierobežas valstij.

Ministru kabinetam uzdots izdot noteikumus, tajos norādot lauksaimniecības un lopbarības produktus, kurus imports Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas ir aizliegts.