2022. gada janvārī skolas sāks saņemt gaisa kvalitātes mērītājus

Pirms Ziemassvētkiem, 23. decembrī, ir parakstīta vispārīgā vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministriju un SIA “Moduls Engineering” par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi. Šobrīd tiek gatavota nepieciešamā informācija pašvaldībām un valsts izglītības iestādēm par ierīču pasūtīšanas procesu un piegādes līgumu slēgšanu. Gaisa kvalitātes mērītāju piegādāšana un uzstādīšana izglītības iestādēs sāksies jau 2022.gada janvārī.

Gaisa kvalitātes mērierīces tiks nodrošinātas visām valsts un pašvaldību dibinātajām vispārējās, un speciālās izglītības iestādēm, kā arī profesionālās izglītības iestādēm atbilstoši klašu komplektu un mācību grupu skaitam, kā arī pašvaldību sociālās aprūpes centru koplietošanas telpām. Iekārtu piegādes process notiks pakāpeniski, pašvaldības un valsts izglītības iestādes piegādes līgumus par gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu varēs noslēgt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā – līdz 2022.gada 26.februārim. IZM kā prioritāti izvirzījusi gaisa kvalitātes mērītāju piegādi pašvaldību vispārējās izglītības iestādēm.

Šā gada 14. decembrī valdība pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu”, atbalstot finansējuma piešķiršanu gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 2022. gadā.

Valsts budžeta finansējums 3,7 milj. eiro apmērā ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei ministrijai tika piešķirts jau 2021. gada vasarā – par to valdība lēma 2021. gada 14. jūlija sēdē. Taču, ņemot vērā ieilgušo iepirkuma procedūru un vairākkārt veiktās pārsūdzības par iepirkuma rezultātiem, piešķirto finansējumu šogad nebija iespējams izlietot. Tāpēc ministrija sagatavoja ziņojumu, kurā informēja par mērītāju iegādes procesu un nepieciešamību paredzēt plānoto finansējumu nākamajā gadā.

Faktiskais iepirkumā pasūtīto gaisa kvalitātes mērītāju apmaksai nepieciešamā finansējuma apjoms būs zināms pēc tam, kad visas pašvaldības un valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes būs veikušas pasūtījumus vispārīgās vienošanās ietvaros. Šobrīd indikatīvais finansējums tiek plānots līdz 4,3 milj. eiro, paredzot to nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas faktiskajiem izdevumiem 2022. gadā.