Vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. gadā – 0,9% no IKP

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. gada beigās bija 199,6 milj. eiro jeb 0,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds – 8 875,9 milj. eiro jeb 38,2% no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2014. gada oktobra notifikācijas rezultāti.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parādadati ir pārrēķināti, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regulas Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) jaunās prasības. Detalizēta informācija par veiktajām izmaiņām datos pieejama šeit.

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas (FM) gada pārskatā norādītajiem naudas plūsmas datiem, kur 2013. gadā konsolidētā kopbudžeta deficīts bija 127,6 milj. eiro jeb 0,547% no IKP, CSP aprēķinātais budžeta deficīts atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām ir par 72,0 milj. eiro jeb 0,31% no IKP lielāks.

Atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām veiktas korekcijas, lai aprēķinos ievērotu uzkrājuma principu, no valdības sektora bilances izslēgti finanšu darījumi, neitralizēta ES fondu ietekme, iekļauti uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību dati, koriģētas debitoru prasības, kreditoru saistības, kā arī veiktas citas korekcijas.