Nākotnes pensionāru kapitāls pensiju fondos turpina pieaugt

Valsts fondētajā pensiju shēmā jeb pensiju 2. līmenī, kā arī privātajos pensiju fondos 2014. gada pirmie trīs ceturkšņi nesuši nākotnes pensionāriem pensijas kapitāla pieaugumu, jo vidējais gada ienesīgums bijis ievērojams – vairāk nekā 5%, liecina jaunākais Latvijas Komercbanku asociācijas Pensiju fondu apskats par 2014. gada 3. ceturksni.

2014. gada pirmo trīs ceturkšņu laikā valsts fondēto pensiju shēmas aktīvi ir pieauguši par 246 miljoniem eiro, no tā 75 miljonus eiro nākotnes pensionāriem ir nopelnījuši pensiju fondu pārvaldītāji, pārējā summa – 171 miljons eiro – ir iemaksas no VSAA. Kopumā septembra beigās 2. pensiju līmenī vairāk nekā 1,25 miljoniem shēmas dalībnieku bija uzkrāti vairāk nekā 1,9 miljardi eiro. Tādējādi 2014. gada 3. ceturkšņa gaitā vidējais pensiju uzkrājums uz vienu dalībnieku palielinājies par 3% līdz 1546 eiro.

Par spīti trauksmainajam gada 3. ceturksnim finanšu tirgos, 2.pensiju līmeņa plāni šogad spējuši uzrādīt atzīstamu sniegumu. Visu plānu vidējais svērtais viena gada ienesīgums bijis 5,31%. Labāk veicies tiem plāniem, kuru ieguldījumu stratēģija paredz investīcijas aktīvos ar augstāku riska pakāpi, tas ir, sabalansētās un aktīvās kategorijas plāniem. To vidējā attiecīgi bijusi 5,59% un 5,63% apmērā, savukārt konservatīvie plāni uzrādījuši 4,43% gada ienesīgumu.

2014. gada 3. ceturksnī privātajos pensiju fondos uzkrātā pensiju kapitāla vērtība palielinājās par 8,5 miljoniem eiro jeb 3,3% un sasniedza 259,7 miljonus eiro. Pensiju plānu aktīvu pieaugumu ietekmēja dalībnieku iemaksas, dalībniekiem izmaksātais kapitāls, kā arī investīciju peļņa.

Vidējais viena gada ienesīgums visos privātajos pensiju plānos uz jūnija beigām bija 5,70% gadā, kas ir augsts rādītājs. Augstāka riska investīcijas nodrošināja labāku rezultātu, tādēļ īstermiņā augstāks ienesīgums aktīvajiem plāniem, savukārt ilgtermiņā – 10 gadu periodā – atšķirības mazinās un augstāks ienesīgums sabalansētajiem plāniem – 4,36%.

Kopumā pensiju 3. līmenī savus uzkrājumus veido 229 318 dalībnieku jeb 18,4% no pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaita. Diemžēl joprojām ir zema uzņēmumu aktivitāte iesaistei privātās pensijas uzkrājuma veidošanā saviem darbiniekiem – privātpersonas aizvien aktīvāk uzņemas atbildību par saviem ilgtermiņa uzkrājumiem, savukārt darba devēju līdzdalība privāto pensiju uzkrājumu veidošanā pat samazinās. Uzņēmumu skaits privātajos pensiju fondos ir 3. ceturkšņa laikā ir palielinājies tikai par 3 uzņēmumiem, un to kopējais skaits sasniedz 991. Privātpersonu individuālo iemaksu īpatsvars ir jau sasniedzis 80% no kopējā iemaksu apjoma privātajos pensiju fondos.