Vidusskolēniem sācies eksāmenu laiks

Ar pirmo eksāmenu latviešu valodā un literatūrā vidusskolēniem sākusies centralizēto eksāmenu sesija. Pirmo reizi vidusskolu beidzējiem ir iespēja izvēlēties, kādā grūtības pakāpē eksāmenu kārtot – optimālajā vai augstākas grūtības pakāpē. Skolām tas nozīmē papildu darbu eksāmena norises nodrošināšanā. Ādažu vidusskola ir skolēnu skaita ziņā lielākā Latvijā, un tur gatavošanās eksāmenam sākusies labu laiku iepriekš.