Ventspils brīvostas kravu apgrozījums 2014.gada janvārī pārsniedz plānoto

2014.gada janvārī Ventspils brīvostā pārkrauti 2,9 miljoni tonnu kravas, informē Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

A.Lembergs: „2014.gads Ventspils brīvostā sācies veiksmīgi, jo kravu apgrozījums sasniedz gandrīz 3 miljonus tonnu, kas ir optimāls rādītājs Ventspils brīvostai. Ja rēķina pēc pirmā mēneša, gada plānotais kopapjoms, tiek apsteigts par pusmiljonu tonnu. Tomēr, izvērtējot ekonomisko situāciju un pieprasījumu pēc energoresursiem pasaulē, kā arī to, ka ostu darbību negatīvi ietekmē valdības lēmums aplikt ostu nodevas ar nodokli, kas stimulē klientus pārorientēt kravas uz citām ostām, gadā kopā ceram saglabāt kravu apjomu iepriekšējā gada līmenī. Ventspils brīvostas pārvalde turpinās aktīvi attīstīt infrastruktūru, lai noturētu savas pozīcijas pieaugošas ostu konkurences un ekonomiskās krīzes seku apstākļos.”

2013.gadā Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstībā ieguldīti vairāk nekā 26 miljonu latu. 19.februārī notiks jaunā sauskravu termināļa atklāšana, kur turpmāk notiks kokmateriālu pārkraušana un uzglabāšana. Terminālis tapis ar ES Kohēzijas fonda atbalstu. Turpmāk papildus platības attīstībai iegūs gan kokmateriālu pārkraušanas terminālis, gan ģenerālo kravu terminālis „Noord Natie Ventspils Terminals”, kura teritorijā pagaidām norit kokmateriālu pārkraušana. Izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, Ventspils brīvostā tiek būvēta 12.piestātne, kur būs jauns universālo kravu terminālis. Šie projekti nākotnē varētu dot papildus apmēram vienu miljonu tonnu kravu apgrozījuma. Tiek veikta pirmā muliņa demontāža, lai varētu attīstīt „Baltic Coal Terminal” otro kārtu un palielināt apgrozījumu līdz pat 10 miljoniem tonnu.

Turpinot attīstīt rūpniecisko sektoru, 2013.gada maijā tika atklāta SIA „EuroLCDs” šķidro kristālu displeju rūpnīca, bet aprīlī – SIA „Heimdal Skonto Latvija” māju moduļu ražotne. 2013.gadā caur Ventspils ostu eksportēti 177 Ventspils ražotnē tapušie māju moduļi. Turpinās hidraulisko savienojumu ražotnes „Hydraulic Bauteile Baltic” būvniecība. Izstrādes stadijā ir vairāki jauni rūpnieciskie projekti, tai skaitā ar ES fondu piesaisti.

Tāpat Ventspils brīvostas pārvalde ar ES līdzfinansējumu turpināja uzlabot ostas un līdz ar to visas pilsētas infrastruktūru, rekonstruējot pievadceļus brīvostas termināļiem un industriālajām zonām, raksta NRA.lv.

Četri no desmit Ventspils brīvostas termināļiem 2014.gada janvārī palielinājuši kravu apgrozījumu attiecībā pret iepriekšējā gada janvāri. Kravu pieaugums bijis AS „Kālija parks” 351%, SIA „Ventspils Nafta termināls” 1%, SIA „Noord Natie Ventspils Terminals” 8% un SIA „Ventplac” 27%. Savukārt kravu apgrozījums samazinājies AS „Baltic Coal Terminal” – 22%, AS „Ventbunkers” – 17%, SIA „Ventamonjaks serviss” – 35%., SIA „Ventall Termināls” – 31%, AS „Ventspils tirdzniecības osta” – 10%. AS ”Ventspils Grain Terminal” ne šī, ne pagājušā gada janvārī nav notikušas kravu pārkraušanas operācijas.