Valdība izskata Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā

Satiksmes ministrija otrdien, 6. septembrī, Ministru kabinetu iepazīstināja ar informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā 2022. gada 2. ceturksnī.

Saskaņā ar plānoto turpinās Rīgas Centrālās stacijas un Rail Baltica stacijas un saistītās infrastruktūras lidostā Rīga būvniecība. Tāpat norisinās būvdarbu iepirkuma otrā kārta Rail Baltica pamattrases izbūvei, kas ir nozīmīgs solis, lai 2023. gadā varētu uzsākt plānoto dzelzceļa infrastruktūras būvniecību ārpus Rīgas un Pierīgas.

Projektēšanas darbi Rīgas Centrālās stacijas un lidostas Rīga posmos ir pabeigti. Savukārt projektēšana prioritārā dienvidu posmā tuvojas noslēgumam. Jau nākamgad plānots uzsākt pamattrases būvniecību posmā Misa – Lietuvas robeža, kā arī apvienotā tilta būvniecības darbus, ja Latvijas pieteikums Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Militārās mobilitātes aploksnei tiks atbalstīts.

Līdz 2022. gada 1. jūnijam Latvija apguvusi aptuveni trešo daļu no projektam atvēlētajām finansēm, panākot vienošanos ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru par noslēgto finansēšanas līgumu pagarinājumu līdz 2024. gada 31. decembrim. Tas ļaus turpināt apgūt finanšu piešķīrumu un mazināt Covid-19 pandēmijas un jaunās ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz projekta īstenošanas gaitu.

Lai veicinātu ātrāku Rail Baltica īstenošanu, Latvija sagaida arī turpmāku Eiropas Komisijas atbalstu un Eiropas Savienības fondu pieejamību projektam nepieciešamajā apjomā. Satiksmes ministrija atzīmē, ka finansējumu projekts saņem pa posmiem. Projektā izskatīti arī citi avoti finanšu līdzekļu piesaistei, tajā skaitā, Trīs Jūru Iniciatīvas Fonds un Militārās mobilitātes piešķīrums, kā arī privātā un publiskā partnerība.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un kara Ukrainā ietekmi, Rail Baltica projekts ir jāīsteno iespējami īsākā laikā. Rail Baltica projekts ir izvirzīts kā prioritāte, sniedzot tam nepieciešamo finansiālo un administratīvo atbalstu.