Uzņēmumi aktīvi interesējas par korporatīvajām apmācībām

Saikne starp darba tirgu un izglītības sistēmu vienmēr ir bijusi ļoti stipra, un neapšaubāmi, ka darba tirgum ļoti nozīmīga ir tālākizglītības sistēma. To atzīst arī darba devēji, kuri iegulda līdzekļus savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, izmantojot tieši “Biznesa Akadēmijas” apmācības un kursus. Īpaši aktuālas šīs apmācības ir kļuvušas šobrīd, kad situācija darba tirgū mainās un kvalificēti darbinieki tiek novērtēti arvien augstāk.

Tieši darbaspēka prasmes un produktivitāte ir pašreiz aktuālākās darba tirgus problēmas, līdz ar to uzņēmēji, lai saglabātu konkurētspēju, ir gatavi ieguldīt arī savu darbinieku izglītošanā. Korporatīvie semināri nodrošina, ka uzņēmuma darbinieki vienlaicīgi apgūst vērtīgas zināšanas un prasmes, kuras vēlāk palīdz celt uzņēmuma rezultātus.

Kopumā “Biznesa Akadēmija” šobrīd piedāvā plašu apmācību klāstu – gandrīz 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti. Ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju.

“Korporatīvās apmācības ir lieliska piemērotās situācijās, kad uzņēmumam ir jāpilnveido vairāku darbinieku zināšanas un prasmes. Apmeklējot korporatīvās apmācības tiek nodrošināts, ka uzņēmuma darbinieki vienlaicīgi apgūst vērtīgas zināšanas un prasmes, kuras vēlāk palīdz celt uzņēmuma rezultātus. Korporatīvās apmācības palīdzēs uzņēmumiem virzīties uz personības un biznesa izaugsmi. Tā ietvaros darbinieki iegūs pavisam jaunas zināšanas, kas var palīdzēt ne tikai līdzšinējā darba, bet arī jaunu uzdevumu izpildē,” skaidro “Biznesa Akadēmijas” projektu vadītāja Elīna Ozola.

Kursus šobrīd iespējams apmeklēt attālināti:

• E–APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

• APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.

Plašāka informācija par korporatīvajām apmācībām >>> http://registreties.lv/korporativas-apmacibas

Publicitātes materiāls