Uzņemto audzēkņu skaits profesionālās izglītības iestādēs pieaudzis par 1,6%

2014./2015. mācību gadā 11,7 tūkst. audzēkņu uzsāka mācības 62 profesionālās izglītības iestādēs, kā arī 14 koledžās, kuras realizē profesionālās izglītības programmas, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Uzņemto audzēkņu skaits ir par 1,6% lielāks nekā iepriekšējā mācību gadā. 46,5% mācības uzsākušo ir sievietes.

Profesionālās izglītības iestāžu skaita optimizācijas un reorganizācijas rezultātā jauno mācību gadu uzsāka par četrām mācību iestādēm mazāk nekā 2013./2014. mācību gadā.

Demogrāfiskā situācija valstī ietekmē arī audzēkņu skaitu profesionālās izglītības iestādēs. Pavisam 2014./2015. mācību gadā Latvijas profesionālās izglītības iestādēs mācās 29,8 tūkst. audzēkņu, kas ir par 1,2 tūkst. jeb 6,8% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. No kopējā audzēkņu skaita 12,9 tūkst. jeb 43,2% ir sievietes.

CSP rīcībā esošie pēdējo gadu dati par pamatskolu beigušo turpmāko izglītību liecina, ka absolventu īpatsvars, kuri mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs, palicis gandrīz nemainīgs. 2013.gadā 33,4% absolventu izvēlējās iegūt profesionālo izglītību, savukārt 61,5% mācības turpināja vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Nedaudz palielinājies vidusskolu beigušo īpatsvars, kuri mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs (no 6,4% 2012. gadā līdz 7,6% 2013. gadā).

2014. gadā vidējo profesionālo izglītību ieguvuši 8,8 tūkst. audzēkņu, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2013. gadā.