Tūkstoši cilvēku vecumdienās saņem minimumu

Labklājības ministrija (LM) plāno mainīt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanas kārtību – cilvēkiem, kuru darba stāžs ir mazāks nekā vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, būs iespējams saņemt šo pabalstu jau no pensionēšanās vecuma sasniegšanas brīža. Paša pabalsta apmēru, kas ir 64,03 eiro, gan nav plānots palielināt. Latvijā ik mēnesi šādu atbalstu no valsts saņem apmēram 500 cilvēku.

Niecīgais pabalsts vecumdienās saistīts ar to, ka cilvēkam nav pietiekami darba stāža, lai saņemtu valsts vecuma pensiju. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkiem, kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Pabalstu piešķir uz mūžu, taču tikai tad, ja cilvēks par pieciem gadiem ir pārsniedzis pensijas vecumu, tas nozīmē, ka pašlaik, lai saņemtu pabalstu, ir jāgaida vismaz pieci gadi.

LM izstrādājusi grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, lai cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, būtu iespēja saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jau no dienas, kad viņi būs sasnieguši nepieciešamo pensionēšanās vecumu. Speciālisti norāda, ka tas šiem cilvēkiem neļaus palikt bez nepieciešamajiem iztikas līdzekļiem. Tiesa, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir tikai 64,03 eiro mēnesī, un to pagaidām nav paredzēts palielināt, NRA.lv apstiprināja ministrijā. 2013. gadā 62 gadu vecumā pensionējās 587 personas ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 15 gadiem – šie cilvēki saskaņā ar pensiju likumu nevar saņemt valsts pensiju, jo viņiem nav nepieciešamā darba stāža, kas pašlaik ir 15 gadi, un turpmāk to plānots palielināt līdz 20 gadiem.

Šis pabalsts nenoliedzami ir mazs, taču īpaši lielākas nav arī valstī noteiktās minimālās pensijas. Ar stāžu līdz 20 gadiem minimālā pensija nedrīkst būt zemāka par 70,43 eiro, ar stāžu no 21 līdz 30 gadiem – 83,24 eiro, ar stāžu no 31 līdz 40 gadiem – 96,05 eiro, bet ar stāžu 41 un vairāk gadu – 108,85 eiro. Pensiju minimālā apmērā saņem 66 000 cilvēku.

***

UZZIŅAI

• 2013. gadā 62 gadu vecumā pensionējās 587 personas ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 15 gadiem

• Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā 64 eiro mēnesī saņem ap 500 cilvēku

• Minimālo pensiju – robežās no 70 līdz 100 eiro – saņem 66 000 cilvēku

Inga Paparde